Panna Maria, Matka jednoty křesťanů. P. / čt 18. leden 2018

Obraz byzantské Průvodkyně na cestách života (Hedegetrie), přinesený sv. Cyrile... (pokračování)

Přehled zpráv

VATIKÁN

Papež bilancuje

Papež František svolal vedoucí vatikánských kongregací a papežských rad k bilanci prvních šesti měsiců svého působení. Setkání tentokrát neorganizuje státní sekretariát, ale prefektura papežského domu. Deník Stampa to považuje za náznak, že papež chce redukovat vliv státního sekretariátu.

Papež František vyhlásil na 7. září den postu a modliteb za mír v Sýrii

Na náměstí sv. Petra se dnes sešlo přibližně 40 tisíc lidí, aby si vyslechli promluvu papeže Františka před polední mariánskou modlitbou Anděl Páně. Svatý otec v pronesl mocný apel za mír v Sýrii a vyhlásil proto v celé církvi na 7. září den postu a modliteb za mír. Papež mimo jiné řekl: „V

Mění papež postoj Církve k homosexualitě?

Emeritní kardinál Walter Kasper upozornil v rozhovoru pro Schwabische Zeitung, že papež neřekl k homosexualitě nic nového. Už Jan Pavel II. napsal v katechismu z devadesátých let, že homosexuálové nemají být diskriminováni. Církev ovšem odmítá aktivní hommosexuální praktiky. Papež František jen zopa

Papež František: Archanděl může vyhnat satana z Vatikánu

Papež zasvětil Vatikán archandělu Michaelovi a poznamenal: „I když se ďábel stále snaží rozškrábat tvář archanděla i tvář člověka, Bůh je přesto silnější.“ „Tím, že zasvěcujeme městský stát Vatikán svatému Michaelovi, prosíme, aby nás ochraňoval před Satanem a vyhnal jej.“

První encyklika nového papeže

5. července bude zveřejněna první encyklika papeže Františka, Lumen fidei. Dokument, který podle ředitele tiskové kanceláře P. Lombardiho není příliš rozsáhlý, uvede kardinál Ouellet, P.S.S., jako prefekt kongregace pro nauku víry, a arcibiskup Rino Fisichella, jako předseda papežské rady pro novou

Jmenována komise, jež má informovat papeže o činnosti vatikánské banky

Petrův nástupce ustanovil Papežskou komisi, která jej má informovat o situaci a činnosti Institutu náboženských děl (IOR), tedy tzv. vatikánské banky. Komise má zprostředkovat hlubší poznání tohoto peněžního ústavu, a „pokud to bude nutné, lépe jej harmonizovat“ se „

Benedikt XVI. na odpočinku: Čtu, modlím se. Jsem v pořádku.

Benedikt XVI. řekl, že jeho život je nyní tichý a klidný. „Čtu, modlím se. Jsem v pořádku,“ pronesl. Italské webové stránky Libero, možná s cílem vyvolat polemiku, zveřejnily úvahu, zda Benedikt svým prohlášením, že souhlasí s papežem Františkem v teologických otázkách, nechtěl naznačit

100 000 křesťanů je každý rok zabito kvůli víře

Vatikán vyjádřil „veliké znepokojení“ kvůli situaci křesťanů v některých částech světa a kvůli porušování náboženské svobody. Každý rok je asi 100 000 křesťanů zabito z důvodů, které souvisejí s jejich vírou, informoval na konferenci na počátku tohoto týdne zástupce Vatikánu při OSN v Že

Postoj papeže Františka k tzv. staré liturgii

Podle něho mají sice biskupové bránit výstřelkům tradicionalistických skupin, ale tradiční liturgii mají pokládat za poklad a vytvořit podmínky, aby mohla žít vedle nového ritu. Papež měl také při audienci sdělit, že se po své volbě octl pod tlakem, aby odstranil ceremonáře Benedikta XVI., preláta

   5  6  7  8  9  10  11  12  13