sv. Anežka Česká / st 13. listopad 2019

Pocházela z přemyslovského rodu v Čechách. Jako královskou dceru ji chtěli něko... (pokračování)

Přehled zpráv

VATIKÁN

Vatikánský mluvčí kritizoval článek časopisu Rolling Stone o papeži

Vatikánský mluvčí P. Federico Lombardi ostře kritizoval článek o papeži Františkovi, který vyšel v nejnovějším vydání časopisu Rolling Stone. Uznal sice, že vyobrazení Svatého otce na obálce časopisu naznačuje zájem o papeže, ale jezuitský mluvčí odsoudil negativní líčení pontifikátu emeritního

Vatikán: Počet účastníků audiencí výrazně stoupl

Audience papeže Františka jsou navštíveny pětkrát více než dosud. Někdy přišlo na audienci přes sto tisíc lidí. Na třiceti dosavadních generálních audiencích bylo dohromady 1.548.000 osob, počítáno podle

Digitalizace starých rukopisů

Vatikánská apoštolská knihovna a Bodleyova knihovna oxfordské univerzity se spojily v projektu na digitalizaci a zpřístupnění nejdůležitějších a jedinečných Biblí celého světa i biblických textů z jejich sbírek. Jsou dostupné na adrese http://bav.bodleian.ox.ac.uk. Tato iniciativa je prvním krokem

Vatikán proti obchodu s lidmi

Kancléř papežské akademie pro sociální vědy, biskup Marcelo Sanchez Sorondo, ohlásil na závěr konference expertů o obchodu s lidmi konané ve Vatikánu, že papež František plánuje zásadní akci proti obchodu s lidmi, nucené prostituci a obchodu s lidskými orgány. Obchod s lidmi je „jednou z nej

Vatikánský list: sociolog spatřuje nutnost konverze od konzumu

List L'Osservatore Romano zveřejnil rozhovor s polským židovským sociologem Zygmuntem Baumanem, kterého charakterizoval jako „jednoho z nejuznávanějších současných odborníků zabývajících se lidskou existencí“. Tento novinový článek, který neodděluje Baumanovy myšlenky od slov tazatele,

Kongregace pro nauku víry potvrdila církevní zákaz přijímání pro rozvedené, kteří uzavřeli nový sňatek

V obsáhlém prohlášení zveřejněném v L'Osservatore Romano prefekt Kongregace pro nauku víry potvrdil učení Církve, že katolíci, kteří se rozvedli a uzavřeli nový sňatek, nemohou přijímat eucharistii. Po oznámení, že se v roce 2014 bude konat mimořádné zasedání biskupské synody věnované diskusi o p

Vatikán: Reforma kurie

Reforma kurie, kterou plánuje papež František, má přinést zcela nový návrh, ne jen kosmetické změny stávajících struktur. Má vzniknout úplně nová konstituce, která se bude lišit od dokumentu Pastor bonus z roku 1988. Oznámil to vatikánský mluvčí P. Lombardi po třídenním zasedání nově utvořené Kardin

Jan Pavel II. bude svatořečen 27. dubna 2014

Papež František rozhodl, že Jan Pavel II. a Jan XXIII. budou svatořečeni na Neděli Božího milosrdenství příštího roku, tedy 27. dubna 2014. Papež František dnes (30. září 2013) předsedal shromáždění kardinálů, na němž stanovil datum svatořečení Jana Pavla II. a Jana XXIII. Do seznamu sv

Obrovský zájem o zpověď lze přisoudit působení papeže Františka

Římskokatoličtí kněží hlásí výrazný nárůst počtu lidí, kteří od zvolení papeže Františka chodí ke zpovědi – včetně mladých lidí a těch, kteří do kostela nechodili po celá desetiletí. Neformální průzkum mezi duchovními působícími v chrámech po celé Anglii a Walesu zjistil, že dvě třetiny z n

   5  6  7  8  9  10  11  12  13