sv. Mapalík a další (Bas, Fortunio, Pavel, Fortunáta, Viktorín, Viktor, Heremius, Kredula, Hereda, Donát, Firmus, Venustus, Fruktus, Julie, Marciál, Ariston.) / po 19. duben 2021

Martyrologium uvádí, že ho vychovala zbožná chůva a za Decia jeho matka a sestry zradily Krista. On pak že šel sám k soudu, kde vyznal svou víru. Protože se hlásil ke Kristu byl odsouzen a s ním v té době řada ... (pokračování)

Přehled zpráv

VATIKÁN

Vatikán bude flexibilní v rozhovorech s FSSPX

Vatikán nadále usiluje o smíření s Kněžským bratrstvem sv. Pia X. (FSSPX) a nebude požadovat „kapitulaci“ této tradicionalistické skupiny, řekl sekretář komise Ecclesia Dei. V rozhovoru pro francouzský týdeník Famille Chretienne arcibiskup Guido Pozzo řekl, že k tomu, aby byl status FSSP

Kardinál Brandmüller k tématům synody

Kardinál Walter Brandmüller sdělil italskému tisku, že zprávy o synodě by se neměly zužovat na otázku znovu oddaných rozvedených. Těch je mezi praktikujícími katolíky pouhé jedno procento. Tito lidé potřebují pastorační péči, ale to neznamená, že by měli být připouštěni k eucharistii: „Jejich

Emeritní papež přijal zastánce mimořádné formy mše svaté

Podle internetové stránky Notions Romaines emeritní papež přijal Cosima Martiho, spoluzakladatele a pokladníka Mezinárodní federace Juventutem, hnutí mladých katolíků, kteří upřednostňují tridentskou mši. Doprovázel jej Joseph Capoccia, ředitel pouti „Summorum Pontificum Populus“, meziná

Synoda musí být zdrojem jasného učení, nikoli chaosu

Tolik očekávaná mimořádná synoda o rodině se blíží, začíná příští měsíc v Římě. Objevuje se množství spekulací a debat, zda synoda bude signalizovat nějaké reformy, například zda bude umožněno katolíkům, kteří uzavřeli neplatné druhé manželství, přijímat eucharistii. Mezi další návrhy patří rychlé z

Kardinál Burke k atmosféře před synodou o rodině

Kardinál Raymond Burke, prefekt apoštolské signatury, řekl v rozhovoru pro CNA a EWTN, že média se už měsíce snaží zmanipulovat biskupskou synodu o rodině. Představují papeže Františka jako někoho, kdo chce připouštět rozvedené k přijímání, ačkoli to není pravda.

Papež: Církevní reformy potřebují dobré biskupy

Papež František promluvil před 120 nově vysvěcenými biskupy, kteří se v posledních dvou týdnech zúčastnili kursu, jejž pro ně pořádá kongregace pro biskupy a kongregace pro východní církve. Papež zdůraznil, že biskupové musejí umět své církevní obce probudit a

Před sto lety Benedikt XV. odsoudil velkou válku jako zbytečný masakr

První veřejný projev papeže Benedikta XV. poté, co byl 3. září v konkláve zvolen nástupcem Pia X., znamenal začátek jeho mise na ukončení nepřátelství, kdy se snažil přesvědčit válčící mocnosti, aby řešily problémy prostřednictvím dialogu a vyjednávání. V tomto duchu se nesly jeho první čtyři veřejn

Vatikán zahájil diplomatickou iniciativu na podporu křesťanů v Iráku

Vatikán si přeje, aby si mezinárodní společenství vzalo situaci křesťanů na Blízkém východě „k srdci“, vysvětlil vatikánský ministr zahraničí. Státní sekretariát sleduje situaci křesťanských komunit na Blízkém východě „s nesmírnými obavami“, řekl Mamberti. Jsou zde v sázce zá

Nový vatikánský teologický dokument zkoumá sensus fidei

Mezinárodní teologická komise (ITC) vydala studii o sensus fidei v životě Církve, v níž se zabývá vztahem mezi smyslem věřících pro věci víry a učitelským úřadem. Sensus fidei, smysl pro věci víry, vyjadřuje „osobní schopnost věřícího ve společenství Církve rozeznat pravdu víry“, vysvě

   5  6  7  8  9  10  11  12  13