sv. Timotej / út 26. leden 2021

Ke křesťanství byl přiveden apoštolem Pavlem, kterého věrně provázel na apoštolských cestách a v době věznění o něj pečoval. Pavel jej ustanovil biskupem v Efezu a jemu adresoval i dva své listy. Podle legendy... (pokračování)

Přehled zpráv

VATIKÁN

Před sto lety Benedikt XV. odsoudil velkou válku jako zbytečný masakr

První veřejný projev papeže Benedikta XV. poté, co byl 3. září v konkláve zvolen nástupcem Pia X., znamenal začátek jeho mise na ukončení nepřátelství, kdy se snažil přesvědčit válčící mocnosti, aby řešily problémy prostřednictvím dialogu a vyjednávání. V tomto duchu se nesly jeho první čtyři veřejn

Vatikán zahájil diplomatickou iniciativu na podporu křesťanů v Iráku

Vatikán si přeje, aby si mezinárodní společenství vzalo situaci křesťanů na Blízkém východě „k srdci“, vysvětlil vatikánský ministr zahraničí. Státní sekretariát sleduje situaci křesťanských komunit na Blízkém východě „s nesmírnými obavami“, řekl Mamberti. Jsou zde v sázce zá

Nový vatikánský teologický dokument zkoumá sensus fidei

Mezinárodní teologická komise (ITC) vydala studii o sensus fidei v životě Církve, v níž se zabývá vztahem mezi smyslem věřících pro věci víry a učitelským úřadem. Sensus fidei, smysl pro věci víry, vyjadřuje „osobní schopnost věřícího ve společenství Církve rozeznat pravdu víry“, vysvě

Papež neodsuzuje kapitalismus, napsal kardinál Dolan

Ve sloupku zveřejněném v deníku Wall Street Journal newyorský kardinál Timothy Dolan uvedl, že je chybné interpretovat veřejná prohlášení papeže Františka jako odsouzení kapitalistického ekonomického systému. Papež, vysvětluje kardinál Dolan, přibližuje principy katolického sociálního učení a trvá

Hlava biskupské synody: říjnová schůzka nebude jen o rozvodu

Kardinál Lorenzo Baldisseri, generální sekretář biskupské synody, zdůraznil, že příští synoda nebude zaměřena výhradně na tolik diskutovanou otázku přijímání rozvedených, kteří uzavřeli nový sňatek. „Rád bych vám připomněl, že další shromáždění synody biskupů je nazváno ,Rodina jako pastorační

František: pláču pro ukřižované křesťany

„Plakal jsem, když jsem v médiích viděl zprávu o křesťanech ukřižovaných v jedné – samozřejmě nekřesťanské – zemi,“ přiznal papež František. „Také dnes jsou lidé, kteří v božím jménu vraždí a pronásleduje jiné.“ A stejně tak i dnes najdeme mnoho těch, „kdo s

Benedikt XVI. bude přítomen na nedělní kanonizační liturgii

Jak na sobotním brífinku v Tiskovém středisku Svatého stolce potvrdil O. Federico Lombardi, Benedikt XVI. se zúčastní kanonizace svých předchůdců. “Emeritní papež Benedikt XVI. přijal pozvání na nedělní kanonizaci a sdělil papeži Františkovi, že zítra ráno bude na slavnosti příto

Kanonizace Jana XXIII. a Jana Pavla II.

Papež František se rozhodl kanonizovat současně dva své předchůdce na Petrově stolci. V Janu XXIII. vidí pastýře s rysy venkovského faráře, kněze, který zná všechny své věřící a dokáže se o ně postarat. „Byl to mírný, pokorný člověk, kterému leželi na srdci chudí,“ ře

Výsledky vatikánského průzkumu o rodině nejsou určeny k zveřejnění

Průzkum týkající se manželství a rodiny, provedený Vatikánem v rámci přípravy na říjnové zasedání biskupské synody, nebyl podle mluvčího katolických biskupů Anglie a Walesu určen k zveřejnění. V loňském roce Vatikán rozeslal biskupským konferencím sérii otázek a žádal biskupy, aby je co nejvíce rozš

   5  6  7  8  9  10  11  12  13