sv. Antonín M. Klaret / so 24. říjen 2020

Pocházel ze Sallentu v Barcelonské provincii. V rodné Katalánii se stal tkalcem, farářem, apoštolským misionářem a založil kongregaci misionářů Neposkvrněného Srdce Panny Marie. Roku 1850 se stal arcibiskupem v... (pokračování)

Přehled zpráv

VATIKÁN

Návrhy kard. Kaspera k řešení situace rozvedených

Jako očitý svědek mohu ujistit, že problém rozvedených žijících v nesvátostném svazku, promýšlel Jan Pavel II. s nesmírnou pozorností a do velké hloubky. Papež bral v úvahu různé situace. Kdo považuje Familiaris consortio za zastaralý dokument, pravděpodobně ho vůbec nečetl. Problém spočívá jinde. H

Tři dny před rezignací…

Jeden rok po rezignaci Benedikta XVI., k níž došlo 11. února 2013, získávají slova nyní již emeritního papeže další obrysy a společně s jeho obšírným výkladem o Druhém vatikánském koncilu předneseným před římským duchovenstvem (14. února 2013) představují důležité kameny v mozaice dědictví jeho bril

Papež pojede do Koreje

I když to dosud nebylo potvrzeno oficiálně, uvádějí vatikánské zdroje, že se chystá papežská cesta do Koreje. Měla by se uskutečnit v polovině srpna. Papež by se měl setkat s představiteli Soulu, vést slavnost Dne asijské mládeže uspořádanou diecézí Tečon a na svátek Nanebevzetí Panny Marie blahosla

Vatikánský mluvčí kritizoval článek časopisu Rolling Stone o papeži

Vatikánský mluvčí P. Federico Lombardi ostře kritizoval článek o papeži Františkovi, který vyšel v nejnovějším vydání časopisu Rolling Stone. Uznal sice, že vyobrazení Svatého otce na obálce časopisu naznačuje zájem o papeže, ale jezuitský mluvčí odsoudil negativní líčení pontifikátu emeritního

Vatikán: Počet účastníků audiencí výrazně stoupl

Audience papeže Františka jsou navštíveny pětkrát více než dosud. Někdy přišlo na audienci přes sto tisíc lidí. Na třiceti dosavadních generálních audiencích bylo dohromady 1.548.000 osob, počítáno podle

Digitalizace starých rukopisů

Vatikánská apoštolská knihovna a Bodleyova knihovna oxfordské univerzity se spojily v projektu na digitalizaci a zpřístupnění nejdůležitějších a jedinečných Biblí celého světa i biblických textů z jejich sbírek. Jsou dostupné na adrese http://bav.bodleian.ox.ac.uk. Tato iniciativa je prvním krokem

Vatikán proti obchodu s lidmi

Kancléř papežské akademie pro sociální vědy, biskup Marcelo Sanchez Sorondo, ohlásil na závěr konference expertů o obchodu s lidmi konané ve Vatikánu, že papež František plánuje zásadní akci proti obchodu s lidmi, nucené prostituci a obchodu s lidskými orgány. Obchod s lidmi je „jednou z nej

Vatikánský list: sociolog spatřuje nutnost konverze od konzumu

List L'Osservatore Romano zveřejnil rozhovor s polským židovským sociologem Zygmuntem Baumanem, kterého charakterizoval jako „jednoho z nejuznávanějších současných odborníků zabývajících se lidskou existencí“. Tento novinový článek, který neodděluje Baumanovy myšlenky od slov tazatele,

Kongregace pro nauku víry potvrdila církevní zákaz přijímání pro rozvedené, kteří uzavřeli nový sňatek

V obsáhlém prohlášení zveřejněném v L'Osservatore Romano prefekt Kongregace pro nauku víry potvrdil učení Církve, že katolíci, kteří se rozvedli a uzavřeli nový sňatek, nemohou přijímat eucharistii. Po oznámení, že se v roce 2014 bude konat mimořádné zasedání biskupské synody věnované diskusi o p

   6  7  8  9  10  11  12  13  14