sv. Řehoř Barbarigo / út 18. červen 2019

Pocházel z Benátek. Ve 20 letech se stal diplomatem. V Münsteru se podílel na d... (pokračování)

Papež opouští titul "patriarcha Západu"

Papežská rada pro jednotu křesťanů vydala 22. března prohlášení, které vysvětluje, proč byl v papežské ročence na rok 2006 vypuštěn u papeže titul "patriarcha Západu". Biskup ruské pravoslavné církve ve Vídni Hilarion Alfejev o takové vysvětlení požádal.

V prohlášení se říká, že tento titul byl zaveden na Východě v Justiniánově církevním systému spolu s názvy čtyř východních patriarchátů - Cařihradu, Alexandrie, Antiochie a Jeruzaléma.

Konstatuje se, že se používal jen příležitostně a neměl jasně definovaný význam.

V dnešním kulturním kontextu znamená "Západ" i Severní Ameriku, Austrálii a Nový Zéland. Nejde o církevní území a jako definici patriarchátu ho nelze použít. Titul "patriarcha Západu" už zastaral a v praxi se neužívá. To odpovídá historická a teologické realitě; nemění to uznání vůči starým patriarchálním církvím.

23. 03. 2006, Zenit

HLEDÁME
spolupracovníky, někoho šikovného a spolehlivého, s dobrým názorem a smyslem pro maličkosti i pro humor. Někoho, kdo nevěří na Murphyho zákon
"Nikdy nebuď první. Nikdy nebuď poslední. Nikdy se na nic nehlas dobrovolně."
redakce@rcmonitor.cz

Dobrý časopis


pdf >        archiv >