sv. Antonín M. Klaret / so 24. říjen 2020

Pocházel ze Sallentu v Barcelonské provincii. V rodné Katalánii se stal tkalcem, farářem, apoštolským misionářem a založil kongregaci misionářů Neposkvrněného Srdce Panny Marie. Roku 1850 se stal arcibiskupem v... (pokračování)

Kardinál Brandmüller k tématům synody

Kardinál Brandmüller k tématům synody

Kardinál Walter Brandmüller sdělil italskému tisku, že zprávy o synodě by se neměly zužovat na otázku znovu oddaných rozvedených. Těch je mezi praktikujícími katolíky pouhé jedno procento. Tito lidé potřebují pastorační péči, ale to neznamená, že by měli být připouštěni k eucharistii: „Jejich životní rozhodnutí je v trvalém rozporu s Ježíšovými slovy.“

Přijímání je to nejužší setkání s Kristem. „Nevím, jak se ’Ano‘ při přijímání dá sloučit s ’Ne‘ při osobním rozhodování.“18. 10. 2014, Kathnet