sv. Antonín M. Klaret / so 24. říjen 2020

Pocházel ze Sallentu v Barcelonské provincii. V rodné Katalánii se stal tkalcem, farářem, apoštolským misionářem a založil kongregaci misionářů Neposkvrněného Srdce Panny Marie. Roku 1850 se stal arcibiskupem v... (pokračování)

Vatikán bude flexibilní v rozhovorech s FSSPX

Vatikán bude flexibilní v rozhovorech s FSSPX

Vatikán nadále usiluje o smíření s Kněžským bratrstvem sv. Pia X. (FSSPX) a nebude požadovat „kapitulaci“ této tradicionalistické skupiny, řekl sekretář komise Ecclesia Dei. V rozhovoru pro francouzský týdeník Famille Chretienne arcibiskup Guido Pozzo řekl, že k tomu, aby byl status FSSPX vyřešen, musí bratrstvo přijmout učení Církve včetně Druhého vatikánského koncilu. Nicméně uvedl, že „existuje prostor pro další úvahy o výhradách, které bratrstvo vyjádřilo ohledně některých aspektů a znění dokumentů Druhého vatikánského koncilu a některých reforem, které následovaly, ale netýkají se témat, jež jsou dogmaticky nebo věroučně nesporná.“

Arcibiskup Pozzo dále řekl, že zatímco několik dokumentů Druhého vatikánského koncilu obsahuje dogmatická prohlášení, ostatní mají „jiný a nižší stupeň závaznosti“. Koncilní prohlášení o ekumenismu a náboženské svobodě, které FSSPX nejčastěji kritizuje, patří do té druhé kategorie, řekl.

Arcibiskup nenastínil žádný harmonogram jednání o smíření s FSSPX, ale řekl, že nedojde k žádným neočekávaným zkratkám“. Formální rozhovory mezi FSSPX a Kongregací pro nauku víry v roce 2012 ztroskotaly, ale v září dialog pokračoval.

05. 11. 2014, Catholic Culture