sv. Fridolin / so 6. březen 2021

Byl věrozvěstem z Irska. Působil jako putující mnich. Ve Francii v Poitires vyzvedl z trosek ostatky sv. Hilária. Zakládal kostely a hledal místo na něž byl ve snu povolán. Byl to ostrov na Rýně, kde u Säckinge... (pokračování)

Vatikán: druhý zázrak připisovaný blahoslavenému Johnu Henrymu Newmanovi

Angličtí biskupové tvrdí, že průběh kauzy je zdrojem „veliké radosti“. Arcibiskup z Birminghamu uvítal zprávy, že Vatikán prošetřuje možný druhý „zázrak“, který by mohl vést ke kanonizaci blahoslaveného kardinála Johna Henryho Newmana.

Vatikán: druhý zázrak připisovaný blahoslavenému Johnu Henrymu Newmanovi

Arcibiskup Bernard Longley řekl, že je „ohromnou radostí“ vědět, že v kauze došlo k pokroku. Uvedl, že tato příležitost by měla také podnítit katolíky k obnovení modliteb za kanonizaci blahoslaveného Dominica Barberiho, který Newmana přijal z anglikánské do katolické církve.

„Blahoslavený kardinál Newman po sobě zanechal mimořádně bohatý duchovní odkaz – v neposlední řadě ve farnostech v Birminghamu a Oxfordu a samozřejmě i v Církvi jak na národní, tak i na mezinárodní úrovni,“ řekl arcibiskup Longley.

„Činilo by nám velkou radost, kdybychom viděli, že byl učiněn další krok k jeho zařazení mezi svaté. Bylo by to povzbuzení pro všechny ty, které inspiruje, aby hledali pravdu prostřednictvím hledání Krista.

Zároveň jsem si jist – obzvláště během tohoto jubilejního Roku milosrdenství –, že blahoslavený John Henry Newman by si přál, abychom se i nadále modlili za kanonizaci blahoslaveného Dominica Barberiho, passionistického kněze, který mu v Littlemore roku 1845 jako první umožnil přijmout svátost smíření při jeho uvedení do plného společenství s katolickou církví a který mu poskytl nový pohled na Boží milosrdnou lásku.“

Arcibiskup v rozhovoru pro katolický týdeník Tablet prozradil, že arcidiecéze Chicago prošetřuje nevysvětlitelné uzdravení mladé americké matky, která v modlitbě prosila o kardinálovu přímluvu, když ji „její těhotenství ohrožovalo na životě“.

Ošetřující lékaři uvádějí, že si nedokážou nijak vysvětlit náhlé a úplné uzdravení této ženy, absolventky právnické fakulty. Složka s jejím případem byla nyní předána Kongregaci pro svatořečení, a pokud vatikánští teologové a lékaři dospějí k závěru, že uzdravení je Boží znamení o Newmanově svatosti, papež bude vyzván, aby jej kanonizoval – jako prvního anglického světce od roku 1970 a prvního britského světce od roku 1976.

V případě kandidáta svatořečení se obvykle požadují dva zázraky uzdravení. Kardinál Newman byl blahořečen v birminghamském Cofton Parku papežem Benediktem XVI. v roce 2010 poté, co Vatikán schválil první zázrak, který zahrnoval nevysvětlitelné uzdravení Američana Jacka Sullivana, jenž se o devět let dříve uzdravil z ochromujícího onemocnění páteře.

Dřívější údajné uzdravení dítěte v Mexiku na přímluvu kardinála Newmana Kongregace zamítla a Vatikán zatím odmítá sdělit podrobnosti o posledním případu.

Ale pokud nový případ projde podrobným zkoumáním, posílí mezinárodní reputaci kardinála Newmana jako jednoho z nejvýznamnějších Angličanů své generace.

Narodil se v Londýně a stal se váženým anglikánským teologem 19. století, který před svou konverzí ke katolické víře založil Oxfordské hnutí, jež se pokoušelo navrátit anglikánskou církev k jejím katolickým kořenům.

Navzdory životu poznamenanému různými spory byl znám svými příkladnými ctnostmi a také svou pověstí brilantního myslitele. Papež Lev XIII. jej odměnil červeným kardinálským kloboukem.

Zemřel roku 1890 v Birminghamu ve věku 89 let. Více než 15 000 lidí lemovalo ulice, kudy procházel pohřební průvod, aby mu vzdali hold. Vědci se domnívají, že byl se svými názory na Církev a její učení o mnoho let napřed před svými současníky.

Byl také nesmírně originálním teologem, jenž formuloval „teologii svědomí“, která – jak nedávno historici zjistili – ovlivnila Sophii Schollovou, Němku popravenou v roce 1943 poté, co byla přistižena, jak na mnichovské univerzitě rozšiřuje letáky vyzývající studenty k povstání proti „nacistickému teroru“.

Biskup Philip Egan z Portsmouthu vyjádřil přesvědčení, že kardinál Newman bude nejen svatořečen, ale také prohlášen učitelem Církve – vzhledem k bohatství a hloubce učení, které po sobě zanechal.

„Byl mužem, jehož život a srdce byly zcela poslušné Boží a Kristově pravdě,“ řekl biskup. „Byl naprosto oddán Božímu slovu a myslím, že to je pro nás ve věku relativismu a liberalismu velmi důležité. Nechal se vést pravdou, i když ho to v osobním životě stálo mnohé.“

Newmanovo učení je stále ve velké úctě po celém světě, řekl biskup Egan a dodal: „Říkám si, že jej možná v Anglii podceňujeme nebo plně nechápeme, jak významný je pro univerzální církev.“ Vývoj kauzy uvítal též biskup Mark Davies z Shrewsbury. „John Henry Newman je již uznáván jak katolíky, tak i anglikány pro jeho osobní svatost a obrovské znalosti,“ řekl. „Nemůžeme předvídat konečné rozhodnutí o zázraku, který je nyní připisován přímluvám kardinála Newmana,“ pokračoval.

„Modlíme se však, aby Anglie měla brzy nového světce, jehož život a svědectví jsou těsně spjaty s takovými známými místy, jako je Londýn, Oxford a Birmingham.“

Vatikánští úředníci studují rovněž kauzu passionisty P. Ignatia Spencera, příbuzného princů Williama a Harryho skrze jejich matku, Lady Dianu; dále zkoumají kauzu Matky Elizabeth Proutové, zakladatelky passionistických sester, která pracovala s chudými v Manchesteru; Frances Taylorové, „světice ze Soho“ a kolegyně Florence Nightingalové; a Matky Riccardy Beauchamp Hambroughové, brigitské řeholnice, jež za druhé světové války pomáhala zachraňovat Židy před nacisty.

Všichni tito poreformační kandidáti na svatořečení byli stejně jako kardinál Newman konvertity ke katolické víře.10. 02. 2016, CH