sv. Cyril Alexandrijský / čt 27. červen 2019

Po získaném vzdělání odešel k mnichům na poušť, naučit se od nich i pravému ctn... (pokračování)

Laici jsou povoláni, aby spojovali Církev a svět, řekl kardinál Pell

Laici jsou povoláni k tomu, aby byli mostem mezi Církví a světem, zejména v oblasti financí, kde „duchovní prostě nemají tak vysokou úroveň odborných znalostí, jež mohou pocházet pouze od vysoce kvalifikovaných a specializovaných odborníků,“ řekl kardinál George Pell, prefekt Ekonomického sekretariátu.

Laici jsou povoláni, aby spojovali Církev a svět, řekl kardinál Pell

Ačkoli jejich úlohou není převzít řízení farních financí nebo „upozadit faráře“ a „ovládat život farnosti“, jsou laici povoláni k účasti na správě církevních financí prostřednictvím „dialogu a spolupráce“, řekl kardinál 12. května. Pell hovořil o zodpovědné laické účasti na správě církevních financí před podnikateli, odborníky na katolickou věrouku, ekonomy a sociology, kteří se účastnili třídenní mezinárodní konference o úloze podnikání v boji proti chudobě.

Konferenci sponzorovala nadace Centesimus annus Pro Pontifice Foundation, která se snaží realizovat učení encykliky svatého Jana Pavla II. o sociální a ekonomické spravedlnosti. „Váš příspěvek na provoz farností, diecézí, nemocnic, škol, úřadů – řádné finanční řízení těchto institucí – je dnes naprosto zásadní,“ řekl Pell.

Kardinál přiznal, že zatímco „nikdy nepředpokládal, že jeho práce bude souviset s penězi,“ ve své funkci musí uznat důležitost dobrého správcovství finančních záležitostí, zejména v rámci Církve. „Pevně věřím, že své záležitosti musíme řádně spravovat,“ řekl. „Musíme být dobrým příkladem pro lidi ve světě.“

Pell řekl, že po „velkém smutku“ způsobeném sexuálními skandály duchovních, budou ti, „kteří jsou vůči křesťanství nepřátelští, čekat na každou chybu, kterou učiníme při správě peněz“. „Myslím, že to nejhorší je v mnoha částech světa již za námi, ale lidé budou hledat, jak vyvolat další vlnu útoků na správu financí,“ řekl.

Z tohoto důvodu, pokračoval, Církev potřebuje lidi s „dobrým charakterem“, kteří nejen že chápou Ježíšovo pojetí peněz, ale používají je pro zlepšení situace těch nejpotřebnějších. „Ježíš věděl, že peníze mají moc fascinovat, zkazit a uchvátit lidské srdce. A pro každého – zejména pro ty, kdo pracují s penězi – platí, že si musíme zvolit mezi Bohem a penězi, protože nelze sloužit dvěma pánům,“ uvedl.23. 05. 2016, NCR

HLEDÁME
spolupracovníky, někoho šikovného a spolehlivého, s dobrým názorem a smyslem pro maličkosti i pro humor. Někoho, kdo nevěří na Murphyho zákon
"Nikdy nebuď první. Nikdy nebuď poslední. Nikdy se na nic nehlas dobrovolně."
redakce@rcmonitor.cz

Dobrý časopis


pdf >        archiv >