sv. Matěj / pá 14. květen 2021

Palestinský rodák, který je představen jako skromný proselyta, jenž byl po nanebevstoupení Páně vyvolen losem do apoštolského sboru na místo zrádného Jidáše. Evangelium hlásal až v Africe. Zemřel asi v 63 roce ... (pokračování)

Papež Benedikt XVI. se 29. června patrně objeví na veřejnosti

Bývalý papež Benedikt XVI. by se mohl 29. června, což je výročí jeho kněžského svěcení, znovu objevit na veřejnosti. Arcibiskup Georg Gänswein, prefekt papežského domu a soukromý sekretář bývalého papeže, 20. května po prezentaci knihy věnované pontifikátu Benedikta XVI. řekl, že „bude další příležitost vidět emeritního papeže na veřejnosti“.

Papež Benedikt XVI. se 29. června patrně objeví na veřejnosti

„Benedikt XVI. oslaví 29. června 65. výročí svého kněžského svěcení a uvidíme, co bude možno zařídit... mohla by to být příležitost ukázat, že se Benediktu XVI. daří dobře.“

Katolická církev si 29. června připomíná mučednickou smrt svatých Petra a Pavla, patronů města Říma. O této slavnosti noví metropolitní arcibiskupové společně s papežem celebrují mši svatou v bazilice svatého Petra a dostávají pallium, hlavní symbol jejich úřadu.

Benedikt XVI. se od doby, kdy se před třemi lety vzdal úřadu, objevil na veřejnosti šestkrát. Účastnil se prvních dvou konzistoří papeže Františka, kde byli jmenováni kardinálové – tedy 22. února 2014 a 14. února 2015. Byl přítomen na Festivalu prarodičů 27. září 2014. Koncelebroval mši při svatořečení Jana XXIII. a Jana Pavla II. dne 27. dubna 2014 a účastnil se mše při blahořečení Pavla VI. dne 19. října 2015.

Byl také prvním poutníkem, který 8. prosince 2015 po papeži Františkovi prošel Svatou branou při zahájení jubilejního Roku milosrdenství.

Papež František a Benedikt XVI. se několikrát sešli na soukromých setkáních, některá z nich jsou dokumentována fotografiemi. Papež František navštívil Benedikta XVI. dne 23. března 2013 v Castel Gandolfu a 2. května téhož roku přivítal emeritního papeže ve Vatikánu. Oba papežové 5. července 2013 společně požehnali sochu svatého Michaela archanděla ve vatikánských zahradách.

Papež František také přišel 23. prosince 2013 Benediktovi XVI. popřát k Vánocům a emeritní papež pak 27. prosince 2013 poobědval s papežem Františkem v Domě svaté Marty. Kdyby se Benedikt objevil 29. června na veřejnosti, připomněl by se tím velice silný moment v jeho životě a službě.

Joseph Ratzinger – který se stal Benediktem XVI. –, byl vysvěcen na kněze 29. června 1951 v katedrále Panny Marie a svatého Korbiniána v německém Freisingu.

Když si 14. září 2006 na témže místě připomínal onu událost, improvizovaně promluvil ke kněžím a stálým jáhnům.

Při té příležitosti zjevně dojatý Benedikt XVI. řekl: „Teď, když jsem znovu v této katedrále, se mi vrací mnoho vzpomínek a vidím před sebou své staré druhy a také mladé kněze, kteří předávají poselství, pochodeň víry. V mysli se mi vracejí vzpomínky na mé svěcení, o kterém hovořil kardinál Wetter.“

Papež pohlédl na oltář a pokračoval: „Zde jsem ležel tváří k zemi, obklopen litaniemi ke všem svatým, přímluvami všech svatých. Uvědomil jsem si, že na této cestě nejsme sami, ale jde s námi velké množství světců i živých svatých, věřících dneška i zítřka, podpírají nás a kráčí s námi,“ řekl.

„Pak přišlo vkládání rukou a nakonec kardinál Faulhaber prohlásil: Iam non dico vos servos sed amicos – ,Už vás nenazývám služebníky, ale přáteli‘,“ řekl Benedikt.

„V tom okamžiku jsem prožil své kněžské svěcení jako zasvěcení do společenství Ježíšových přátel povolaných k tomu, aby byli s ním a hlásali jeho zvěst,“ uvedl.10. 06. 2016, CN