sv. Cyril Alexandrijský / čt 27. červen 2019

Po získaném vzdělání odešel k mnichům na poušť, naučit se od nich i pravému ctn... (pokračování)

Nový vatikánský odbor pro laiky a rodinu zahájí činnost v září

Nový vatikánský úřad pro laiky, rodinu a život začne fungovat 1. září a samostatné papežské rady pro laiky a pro rodinu „ukončí svou činnost“, oznámil Vatikán. Papež František nejmenoval nové úředníky tohoto rozšířeného úřadu, ale podle stanov by měl v čele stát kardinál nebo biskup, bude mít sekretáře, „který může být laikem“ a tři podsekretáře, kteří budou laici.

Nový vatikánský odbor pro laiky a rodinu zahájí činnost v září

Vatikán zveřejnil stanovy nového úřadu 4. června a objasnil, že úřad bude zodpovědný za „podporu života a apoštolátu laických věřících, za pastorační péči o rodiny a jejich poslání podle Božího plánu a za ochranu a podporu lidského života“.

Každá sekce – pro laické věřící, pro rodinu a pro život – bude vedena podsekretářem, uvádí se v tiskovém prohlášení.

Papežská rada pro laiky, kterou v současné době vede kardinál Stanislaw Rylko, byla pověřena dohledem nad apoštolátem laiků a „jejich účastí na životě a poslání Církve“ – jak jednotlivců, tak i organizací a hnutí.

Zatímco nová sekce pro laické věřící bude pokračovat v práci předchozí papežské rady, bude také „podporovat aktivní a zodpovědnou přítomnost laiků v poradních orgánech vedení Církve na místní i celocírkevní úrovni“.

Sekce pro rodinu bude pokračovat v práci Papežské rady pro rodinu, kterou zřídil svatý Jan Pavel II. dne 9. května 1981, aby podporovala pastorační péči a apoštolát zaměřený na rodiny a obranu lidského života. Bude také „nabízet vodítka pro přípravu snoubenců na manželství a pro pastorační programy na podporu rodiny v rámci vzdělávání mladých lidí ve víře a v církevním a občanském životě se zvláštním důrazem na chudé a lidi na okraji společnosti“.

Současným předsedou Papežské rady pro rodinu je arcibiskup Vincenzo Paglia.

Sekce nového úřadu pro život bude koordinovat aktivity na podporu zodpovědného plození a ochrany lidského života od početí do přirozeného konce, uvádí vatikánská tisková zpráva. Bude rovněž podporovat „formaci v hlavních otázkách biomedicíny, v zákonech týkajících se lidského života, ve vývoji ideologií zabývajících se lidským životem a genderovou identitou“.

Papežská akademie pro život bude i nadále existovat jako samostatný subjekt, jenž studuje otázky týkající se života, a dle nových stanov by měla spolupracovat s novým úřadem.

Papež František schválil stanovy „ad experimentum“ (na zkoušku) zatím na dobu neurčitou. Tisková zpráva ani stanovy neuvádějí oficiální název nového úřadu.15. 06. 2016, CH

HLEDÁME
spolupracovníky, někoho šikovného a spolehlivého, s dobrým názorem a smyslem pro maličkosti i pro humor. Někoho, kdo nevěří na Murphyho zákon
"Nikdy nebuď první. Nikdy nebuď poslední. Nikdy se na nic nehlas dobrovolně."
redakce@rcmonitor.cz

Dobrý časopis


pdf >        archiv >