sv. Jeroným / st 30. září 2020

Pocházel z chorvatského území. Studoval v Římě a několik let žil jako poustevník poblíž Antiochie. Byl vysvěcen na kněze a pobýval v Konstantinopoli, odkud se vrátil do Říma. Na pokyn papeže Damasa pracoval na ... (pokračování)

Benedikt XVI. v novém rozhovoru hovoří o své rezignaci

V nově zveřejněném rozhovoru emeritní papež Benedikt XVI. prozrazuje, že k rezignaci jej přivedla „veliká únava“ a uvědomění si, že mu chybí výdrž cestovat.

Benedikt XVI. v novém rozhovoru hovoří o své rezignaci

V rozhovoru s teologem Eliem Guerrieem, zveřejněném v italské deníku La Repubblica, emeritní papež říká, že se rozhodl rezignovat po cestě do Mexika a na Kubu v roce 2012, kdy „silně zakusil meze své vlastní fyzické výdrže“. Řekl, že přemýšlel o Světových dnech mládeže 2013, které se měly konat v Rio de Janeiru, a uvědomil si, že tak dalekou cestu nezvládne.

„Od počátku jsem si byl vědom svých omezení,“ pověděl Benedikt svému tazateli. Když dospěl k závěru, že mu tělesná slabost znemožňuje plnit řádné povinnosti, rozhodl se odstoupit. Říká, že chtěl vydržet ve službě po celý Rok víry a dokončit práci na své encyklice o víře, ale uvědomil si, že nedokáže dostát všem svým závazkům.

Emeritní papež tvrdí, že cítí „hluboké společenství a přátelství“ se svým nástupcem. Říká, že mu papež František často prokazuje přátelská gesta a jeho laskavost je „pro mě v této poslední etapě mého života obzvláštní milostí“.05. 09. 2016, CC