sv. Veronika Giuliani / čt 9. červenec 2020

Pochází ze střední Itálie. V necelých 17 letech vstoupila ke kapucínkám v Città di Castello. Byla svědomitá a horlivá v tuhé kázni. Toužila osvojit si božské rozjímání, podobat se ukřižovanému Kristu. O vánoc... (pokračování)

Kardinálové prosí papeže o vysvětlení Amoris laetitia

Kardinálové Carlo Caffarra, Raymond Burke, Walter Brandmueller a Joachim Meisner požádali papeže Františka o odpověď na otázky, které se týkají interpretace posynodální adhortace Amoris laetitia. Už 19. září svůj dopis adresovali do Vatikánu, dosud nedostali odpověď. Od 14. listopadu je znění dopisu veřejně publikováno skrze agenturu National Catholic Register.

Kardinálové prosí papeže o vysvětlení Amoris laetitia

Adresátem dopisu nebyl pouze papež, ale také kardinál Gerhard Mueller, prefekt Kongregace pro nauku víry. Dotazy se týkají především osmé kapitoly papežského dokumentu. Podle hieararchů existuje rozpor mezi teologickou a pastorační interpretací této části adhortace a své dotazy pokládají proto, aby se skrze chybné výklady nešířilo zmatení mezi věřící, kněze a biskupy. Jde především o možnost svatého přijímání pro rozvedené katolíky žijící v dalším manželství (body 300-305), kde požadují objasnění, zda se na tyto páry vztahuje výjimka formulovaná v poznámce bodu 351 exhortace, tedy chtějí informaci, zda se osoba, jež žije v takovém svazku, dopouští cizoložství (a je tedy ve stavu těžkého hříchu).

Jak píší, z důvodu své pastorační zodpovědnosti postavili otázky v dopise v podobě tzv. dubia, čili v podobě otázek, na které se odpovídá „ano“ nebo „ne“, bez nutnosti dalšího podrobného vysvětlování.

V kontextu bodu 302 se kardinálové ptali, zda stále platí zásada, že činy vnitřně zlé nemohou být nikdy uznané za dobré, a to za žádných okolností a bez ohledu na to, jaký člověk a v jaké situaci se jich dopouští.

Poslední otázka se týká bodu 303, ve kterém papež píše, že: „svědomí lidí musí být lépe zapojeno do církevní praxe v některých situacích, jež objektivně neuskutečňují naši koncepci manželství“. Autoři dopisu se ptají, jak toto koresponduje s bodem 56 encykliky Jana Pavla II. Veritatis Splendor, v němž polský papež kritizuje fenomén tzv. „tvůrčího svědomí“.

Podle Catholic Herald nemá veřejnost očekávat publikovanou reakci Svatého otce, spíše papež kardinálům odpoví soukromě.

Celé znění dopisu přineseme v českém jazyce v nejbližším čísle RC Monitoru.

16. 11. 2016, Gość.pl