sv. Helena / pá 18. srpen 2017

Pocházela z Bithýnie. S Konstanciem Chlorem, kterého upoutala svou krásou, měla... (pokračování)

Předseda biskupské konference USA arcibiskup Kurtz k americkým volbám

Po celonárodních volbách ve Spojených státech předseda biskupské konference USA arcibiskup Joseph E. Kurtz z Louisville v Kentucky řekl, že volby „slouží zemi a národu v rámci vlastního území k hledání společného dobra, dobra pro lidi, dobra, které respektuje důstojnost každé lidské osoby“.

Předseda biskupské konference USA arcibiskup Kurtz k americkým volbám

V rozhovoru pro vatikánský rozhlas arcibiskup Kurtz připomněl poselství papeže Františka pronesené během apoštolské cesty Svatého otce do Ameriky v roce 2015. Papež opakovaně zdůraznil význam „zapojení se do politického procesu“. I když Církev neschvaluje konkrétní kandidáty, řekl arcibiskup Kurtz, „usilujeme o společné dobro a přinášíme katolické sociální učení a zásady, které vytyčují směr, jenž podporuje společné dobro“.

A tak „poté, co volby skončily, samozřejmě toužíme přivítat našeho nového prezidenta a všechny nově zvolené zástupce“. Pokračoval: „Rádi budeme úzce spolupracovat s prezidentem Trumpem i s oběma komorami Kongresu, protože se snažíme skutečně podporovat dobro pro všechny.“29. 11. 2016, RV