sv. Růžena Limská / st 23. srpen 2017

Pocházela z Peru. Od dětství žila ctnostným životem a s touhou po pokání. Na kř... (pokračování)

Kardinál Burke: Autorita existuje pouze ve službě tradice

Dopis čtyř kardináků papeži Františkovi s žádostí o vyjasnění pěti nejasných bodů v Amoris laetitia je třeba vnímat jako záležitost lásky k bližnímu, jednoty a pastýřské péče, nikoli jako politické stanovisko. Raymond kardinál Burke, patron Suverénního řádu maltézských rytířů a jeden ze signatářů dopisu papeži, to řekl v rozhovoru s Edwardem Pentinem pro National Catholic Register.

Kardinál Burke: Autorita existuje pouze ve službě tradice

Ohledně těchto pěti bodů panuje „obrovský zmatek“ na všech úrovních Církve. Církev je v těchto otázkách de facto rozdělena. Kněží a biskupové by tyto základní morální otázky zodpovídali různě. Setkává se s tím „kdekoli, kam přijde“, řekl doslova. „Kněz odporuje jiným kěžím, biskupové nesouhlasí s kněžími, biskupové si vzájemně odporují,“ pokračoval. To je v rozporu s podstatou katolické církve, kritizoval kardinál.

Čtyři kardinálové (Walter Brandmüller, Raymond Burke, Carlo Caffarra, Joachim Meisner) napsali dopis papeži Františkovi z pastýřských obav a s největší úctou k Petrovu úřadu, zdůraznil Burke. Papež je základem jednoty biskupů a všech věřících, ocitoval Druhý vatikánský koncil.

Jako biskupové se zodpovídají věřícím, jako kardinálové jsou nejdůležitějšími papežovými poradci. Kdyby mlčeli k těmto zásadním otázkám vyplývajícím z textu „Amoris laetitia“, pak by této své zodpovědnosti nedostáli, vysvětlil Burke.

Jejich dopis tudíž nemá být chápán jako stanovisko v politickém sporu mezi „konzervativními“ a „liberálními“ silami v Církvi. Zde jde prostě o pravdu. Čtyři kardinálové jen chtěli vysvětlit, co Církev vždy učila a praktikovala. Odpovědi na tyto otázky jsou důležitým klíčem k interpretaci „Amoris laetitia“, řekl kardinál.

Co budete dělat, když papež František nebude na váš dopis nadále reagovat nebo poskytne odpověď neslučitelnou s tradicí Církve? otázal se Edward Pentin. V tom případě by museli přístoupit k zřídka vykonáváné praxi a papeže korigovat, odpověděl Burke. Tradice je závazná. „Církevní autorita existuje pouze ve službě tradice,“ řekl doslova a citoval apoštola Pavla: „Ale i kdybychom my nebo sám anděl z nebe přišel hlásat jiné evangelium než to, které jsme vám zvěstovali, budiž proklet!“ (Gal 1,8)08. 12. 2016, Kathnet