sv. Valerián / ne 15. prosinec 2019

Narodil se asi kolem roku 380. Později se stal knězem a byl ustanoven biskupem ... (pokračování)

Katolická církev nebude nikdy světit ženy na kněze, řekl papež František

Stanovisko katolické církve, že nemůže světit ženy na kněze a biskupy, je učení, které může trvat věčně, řekl papež František. Poté, co navštívil Švédskou luterskou církev, kterou vede Antje Jackelen, arcibiskupka z Uppsaly, historicky první primaska v zemi, byl papež František 1. listopadu dotázán, zda katolická církev bude někdy mít kněžky a biskupky.

Katolická církev nebude nikdy světit ženy na kněze, řekl papež František

Stejně jako dříve papež odpověděl, že tuto otázku rozhodl v roce 1994 svatý Jan Pavel II., který učil, že jelikož si Ježíš vybral za apoštoly jen muže, svěcení žen v katolické církvi není možné.

Byl dotázán: „Opravdu nikdy?“ A papež odpověděl: „Ano. Pokud si pečlivě pročteme prohlášení svatého Jana Pavla, pak vidíme, že je myšleno v tomto duchu.“

Při jedné ze svých nejkratších tiskových konferencí na palubě letadla strávil papež František s novináři něco přes 40 minut a zodpověděl šest otázek na témata sahající od nové švédské restriktivní imigrační politiky až po roli žen v Církvi. Byl dotazován také na své zkušenosti s charismatickým a letničním hnutím, na své znepokojení kvůli obchodu s lidmi, na sekularizaci v Evropě a na své říjnové setkání s venezuelským prezidentem Nicolasem Madurem.

Křesťané nesmějí nikdy uzavírat svá srdce uprchlíkům a migrantům, ale vlády mají povinnost regulovat tok příchozích, jelikož přidělují prostředky k jejich začlenění do společnosti, řekl.

„Není lidské uzavírat své srdce,“ řekl papež novinářům během letu ze Švédska zpět do Říma. Jako již dříve papež František trval na tom, že státy mají dostát mezinárodním dohodám poskytujícím mimořádnou vstřícnost a ochranu běžencům prchajícím před válkou a pronásledováním. Podle katolického sociálního učení má každý člověk právo na migraci za lepším životem, ale přijímání příchozích je závažnou povinností, je-li jejich život v ohrožení.

Evropané by se neměli obávat této vlny nově příchozích, řekl. „Evropa vznikala soustavnou integrací kultur, mnoha kultur.“

Klíčem je, řekl, zajistit řádnou integraci nově příchozích za pomoci jazykových kurzů, poskytnutím ubytování, školního vzdělávání a pracovních míst. „Nebezpečí vznikne, když uprchlík nebo migrant není integrován nebo je vykázán do ghetta.“

Na dotaz ohledně prezidenta Madura papež František odpověděl, že se s ním setkal na prezidentovu žádost. „Naslouchal jsem mu půl hodiny,“ řekl. „Položil jsem mu pár otázek. Vyslechl jsem jeho názory. Vždycky je dobré poslechnout si obě strany.“

Jako v každém konfliktu „buď vedete dialog, nebo křičíte“. Politické a sociální napětí ve Venezuele – napětí, které má za následek velkou hospodářskou krizi a obrovské utrpení mnohých – se musí řešit dialogem, řekl.

Vatikán, dodal, podporuje dialog ve Venezuele a na pozvání vlády i opozice tam jako pozorovatele vyslal arcibiskupa Emila Paula Tscherriga, nuncia v Argentině.

Sekularizace Evropy nebo jakékoli jiné společnosti, řekl papež, je obvykle důsledkem jednoho ze dvou faktorů: „chabé evangelizace“ způsobené „vlažnými křesťany“, nebo kulturním procesem, v němž si rostoucí počet lidí začne myslet, že jsou pány dějin.

Na vině není „zdravá“ forma oddělení Církve a státu, podotkl.15. 11. 2016, CC

HLEDÁME
spolupracovníky, někoho šikovného a spolehlivého, s dobrým názorem a smyslem pro maličkosti i pro humor. Někoho, kdo nevěří na Murphyho zákon
"Nikdy nebuď první. Nikdy nebuď poslední. Nikdy se na nic nehlas dobrovolně."
redakce@rcmonitor.cz

Dobrý časopis


pdf >        archiv >