sv. Helena / ne 18. srpen 2019

Pocházela z Bithýnie. S Konstanciem Chlorem, kterého upoutala svou krásou, měla... (pokračování)

Papež dal nový název a nové zaměření Institutu Jana Pavla II. pro studium manželství a rodiny

Papež František svým motu proprio vydaným 19. září uzavřel vatikánský institut vytvořený sv. Janem Pavlem II. pro studium manželství a rodinného života a nahradil ho novým institutem s jiným názvem i zaměřením.

Papež dal nový název a nové zaměření Institutu Jana Pavla II. pro studium manželství a rodiny

Papežský dokument Summa Familiae Cura formálně ukončuje dílo, které se započalo v roce 1981 jako Papežský institut Jana Pavla II. pro studium manželství a rodiny. Na jeho místě motu proprio zakládá Papežský teologický institut Jana Pavla II. pro nauku o manželství a rodině. Nový institut by měl mít jiný přístup ke zkoumání rodinného života, má reflektovat dvě nedávné synody a papežovu apoštolskou exhortaci Amoris laetitia.

Papež František se vyjádřil pochvalně o vizi svého předchůdce, ale řekl, že revize institutu je reakcí na „nové pastorační výzvy, na něž je křesťanské společenství povoláno reagovat“. Napsal: Antropologicko-kulturní změny, které dnes ovlivňují všechny aspekty života a vyžadují nový analytický a diverzifikovaný přístup, nám nedovolují omezovat se na praxi v pastorační službě a misii, která odráží formy a modely minulosti.

V Summa Familiae Cura se papež vrací k tomuto tématu, které zdůraznil v Amoris laetitia, a uvádí, že Církev musí reagovat na potřeby problémových rodin a párů strádajících ve svém manželství ve společnosti, která už nepodporuje křesťanské pojetí manželství. Papež František zdůraznil, že Církev musí začlenit perspektivy současné vědy do analýzy rodinného života.

Arcibiskup Vincenzo Paglia, který je kancléřem nového institutu, řekl Vatikánskému rozhlasu, že se jeho práce bude zaměřovat především na „dialog všech humanitních věd, protože rodina dnes nově hledá své poslání – a to nikoli jen v abstraktní oblasti“.

Arcibiskup Paglia řekl, že nový institut bude stavět na „velké vizi“ papeže Jana Pavla II. Uvedl, že učení o manželství předložené jeho předchůdcem papež František plněji „realizuje“ ve svém vlastním dokumentu Amoris laetitia, který bude pro institut inspirací.

Zřízení nového institutu dokončuje důkladnou přestavbu vatikánského orgánu, který vytvořil Jan Pavel II. a který hlasitě vyzýval k naplňování učení polského papeže o manželství a rodinném životě. Papež František již změnil vedení institutu, jeho stanovy i jeho členy. Zatímco nový, přejmenovaný a revidovaný institut představuje zjevný odklon od vize Františkova předchůdce, současný papež napsal, že „je důležité, aby původní inspirace, jež vdechla život původnímu Institutu pro studium manželství a rodiny, nadále nesla ovoce v širším poli činnosti nového teologického institutu“.

Nový institut, stejně jako ten starý, bude působit v rámci Papežské lateránské univerzity a úzce spolupracovat s Kongregací pro katolickou výchovu, Papežskou akademií pro život a dikasteriem pro laiky, rodinu a život.10. 10. 2017, CC

HLEDÁME
spolupracovníky, někoho šikovného a spolehlivého, s dobrým názorem a smyslem pro maličkosti i pro humor. Někoho, kdo nevěří na Murphyho zákon
"Nikdy nebuď první. Nikdy nebuď poslední. Nikdy se na nic nehlas dobrovolně."
redakce@rcmonitor.cz

Dobrý časopis


pdf >        archiv >