sv. Sadot a druhové / út 18. únor 2020

V perském království, v místě zvaném Beit Lapat byl umučen svatý Sadot, bisku... (pokračování)

Kauza rezignace P. Thomase Weinandyho OFMCap.

Člen vatikánské mezinárodní teologické komise rezignoval na pozici konzultanta výboru biskupské konference USA pro věroučné otázky poté, co zveřejnil dopis adresovaný papeži Františkovi, v němž ho žádá, aby napravil „chronický zmatek“ svého pontifikátu, který – jak tvrdí – „ve věřících vyvolává stále větší neklid“.

Kauza rezignace P. Thomase Weinandyho OFMCap.

Otec Thomas Weinandy OFMCap., který dříve působil jako výkonný ředitel sekretariátu biskupské konference USA pro věroučné otázky, poslal 31. července, na svátek svatého Ignáce z Loyoly, papeži Františkovi pětistránkový dopis. Weinandy řekl magazínu Crux, že dopis poslal po silné zkušenosti rozpoznání, která ho přesvědčila, že „Ježíš chce, abych napsal text“, který „by mohl pomoci papeži Františkovi, Církvi a věřícím“.

V prohlášení James Rogers, pracovník biskupské konference USA pro komunikaci s médii, uvedl, že „po dnešním rozhovoru s generálním sekretářem biskupské konference otec Thomas Weinandy OFMCap. s okamžitou platností rezignoval na funkci konzultanta výboru biskupské konference USA pro věroučné otázky. Výbor působí na podporu a v kolegialitě se Svatým otcem a Církví ve Spojených státech. Modlíme se za otce Weinandyho, jelikož jeho působení ve výboru končí.

Weinandyho dopis se zaměřuje na pět bodů. Weinandy papeži napsal, že jeho pontifikát vyvolává zmatek, snižuje význam věrouky v životě Církve, jsou dosazováni biskupové, kteří učí a jednají škodlivě, je podporována atmosféra strachu mezi biskupy a věřící katolíci ztrácejí důvěru v papežství. V dopise také vyjádřil „svou lásku k Církvi a upřímnou úctu“ k papežskému úřadu. Kněz vyjádřil naději, že když Církev rozpozná „temnotu, bude se muset pokorně obnovovat a tak pokračovat v růstu ve svatosti“.

Otec Thomas Petri OP, děkan papežské fakulty Neposkvrněného početí na dominikánském učilišti ve Washingtonu DC, řekl agentuře CNA, že Weinandy „je teolog nejvyšší úrovně“ a že tento „dopis Jeho Svatosti je zcela zjevně psán s hlubokou zbožností a oddaností jak Svatému otci, papeži Františkovi, tak Církvi“.

„Není třeba dohadovat se neustále o teologických záležitostech ve veřejné sféře a tak otec Weinandy píše otevřeně, ale – řekl bych – s láskou, to, o čem se domnívá, že si myslí mnoho lidí. Mnozí kněží se denně setkávají s věřícími laiky, kteří vyjadřují zmatení a obavy ohledně toho, co čtou nebo slyší o papeži Františkovi a jeho poradcích,“ dodal Petri.

Chad Pecknold, profesor teologie na Catholic University of America, s ním souhlasí. Weinandy „je pravděpodobně nejvýznamnější františkánský teolog, který dnes působí v anglojazyčné oblasti“, řekl Pecknold agentuře CNA. „Je to teolog zaměřený na Církev, nikoli na její nejvzdálenější okraje. Jeho dopis tudíž nese takovýto charakter.“

„Spíše než že by se opovažoval Svatého otce opravovat, popisuje otec Weinandy současnou situaci a informuje papeže, že to, co mnoha lidem připadá jako ,záměrně nejednoznačné‘ učení, vede ke zmatku a některé z jeho poradců vede k tomu, že veřejně šíří omyly... Je cosi obdivuhodného na tom, že syn svatého Františka adresuje vášnivou prosbu papeži Františkovi, v pravdě a lásce, jako syn otci. Jeho láska k papeži je z celé jeho výzvy naprosto zřejmá.“

Ačkoli Pecknold nazval Weinandyho dopis „uctivým“, agentuře CNA řekl, že „je jistě rozumné klást si otázku, zda měl být publikován v médiích“. Jacob Wood, profesor teologie na Františkánské univerzitě ve Steubenville, vyjádřil podobné obavy.

„Jestliže záměrem otce Weinandyho bylo bratrské napomenutí, pak zveřejnění dopisu nebylo nejlepším způsobem, jak to učinit,“ řekl Wood agentuře CNA. „Naše záměry se snadno pokřiví, když se jich v masmédiích chopí lidé, kteří nesdílejí naši perspektivu víry. Hrozí tu jisté nebezpečí skandálu.“ Weinandy řekl magazínu Crux, že dopis zveřejnil, protože „vyjadřuje obavy mnoha lidí, nejen moje, běžných lidí, kteří za mnou přicházejí s otázkami a obavami,“ a dodal: „Chtěl jsem, aby věděli, že jim naslouchám.“

R. R. Reno, redaktor magazínu First Things a bývalý profesor teologie na Creightnově univerziě, řekl agentuře CNA, že zveřejnění dopisů, jako je ten Weinandyho, může být pro katolíky prospěšné. „Weinandyho dopis je pokusem jasně konstatovat, jakým problémům čelíme,“ řekl Reno. „Každý člen Církve má svou roli – kněží, laici, biskupové – a každý z nás musí rozpoznat, jak v současné atmosféře Církvi nejlépe sloužit. Musíme diskutovat o tom, jak za tohoto pontifikátu pokračovat jako věrní členové Církve,“ uvedl a dodal, že Weinandyho dopis je užitečným katalyzátorem pro takovou diskusi.

Reno také řekl, že zveřejňování dopisů, jako je ten Weinandyho, pomáhá lidem, kteří zastávají odpovědnou funkci,“ v Církvi, „poskytuje podporu těm, kdo chtějí řešit problémy, kterým Církev čelí“. Kardinál Daniel DiNardo, předseda biskupské konference USA, vydal ve středu odpoledne prohlášení „o povaze dialogu v Církvi“, které, jak řekl, bylo podníceno zveřejněním Weinandyho dopisu a jeho rezignací. DiNardo uvedl, že teologické diskuse jsou často předmětem zájmu médií, „což lze očekávat a často je to dobře“.

Dodal, že teologové a biskupové by se měli snažit vykládat učení Svatého otce s láskou a že všichni katolíci by měli „uznat, že existují legitimní rozdíly“ mezi katolíky, „a že je úkolem Církve, celého těla Kristova, usilovat o stále větší porozumění Božím pravdám“. Otec Charles L. Sammons OFMCap. řekl agentuře CNA, že v roce 2015 žil v blízkosti Weinandyho. „Poznal jsem P. Thomase jako nekomplikovaného a upřímného člověka, který prostě miluje Pána a jeho Církev, a nezdálo se mi, že by kromě toho měl mnoho jiných zájmů. Vícekrát jsem si uvědomil, že mi to připadalo jako požehnaný způsob života,“ řekl Sammons agentuře CNA.

Sammons uvedl, že čas prožitý ve Weinandyho blízkosti „mi byl dán jako milost dobrého příkladu pro můj vlastní řeholní život kapucínského mnicha“.02. 11. 2017, Catholic News Agency

HLEDÁME
spolupracovníky, někoho šikovného a spolehlivého, s dobrým názorem a smyslem pro maličkosti i pro humor. Někoho, kdo nevěří na Murphyho zákon
"Nikdy nebuď první. Nikdy nebuď poslední. Nikdy se na nic nehlas dobrovolně."
redakce@rcmonitor.cz

Dobrý časopis


pdf >        archiv >