sv. Jan de Rossi / čt 23. květen 2019

Pochází z Voltaggiu. Studoval v Římě, vynikal pilností, zbožností a mravností. ... (pokračování)

Svatořečení Pavla VI. se blíží, byl identifikován zázrak

Ve zvláštním vydání nazvaném „Bude to rok svatého Pavla VI.“ týdeník diecéze Brescia, „La voce del popolo“, uvedl, že 13. prosince teologové z vatikánské Kongregace pro svatořečení uznali zázrak připisovaný přímluvě papeže Montiniho. K uznání došlo po schválení postupu při lékařské konzultaci ve vatikánské kongregaci. V tuto chvíli je důležité, aby se k zázraku vyjádřili kardinálové z kongregace a nakonec i papež.

Svatořečení Pavla VI. se blíží, byl identifikován zázrak

Zázrak se týká narození veronského děvčátka jménem Amanda, která v roce 2014 přežila několik měsíců navzdory tomu, že byla poškozená placenta.

Papež František blahoslavil svého předchůdce 19. října 2014 na závěr biskupské synody o rodině.

„Zvěsti jsou tak naléhavé a následné kroky probíhají tak rychle, že vše nasvědčuje tomu, že rok 2018 bude rokem kanonizace blahoslaveného Pavla VI.,“ píše časopis diecéze Brescia. Další oficiální fáze proběhla 13. prosince v teologické komisi. Zázrak připisovaný přímluvě Giovanniho Battisty Montiniho týkající se uzdravení plodu v prenatálním stavu v roce 2014 byl schválen. Matka pocházející z Verony, které hrozilo, že potratí, šla několik dní po Montiniho beatifikaci v Brescii do chrámu „delle Grazie“, aby se tam pomodlila k nově blahořečenému papeži.

Poté se narodilo zdravé dítě. Po uznání lékaři a teology zbývá ještě několik kroků: schválení komisí kardinálů, závěrečné schválení papežem a konzistoř musí vydat oficiální oznámení a určit datum. Ale v tuto chvíli již je naděje velmi silná. Říjen by mohl být velmi vhodný. 3.–28. října se bude v Římě konat 15. řádné zasedání biskupské synody o mladých lidech a shromáždí se na něm vatikánští preláti z celého světa. Jaká lepší příležitost by se naskytla ke svatořečení dalšího pokoncilního papeže po svatém Janovi XXIII. před tak velkým shromážděním kolegia biskupů? Ke kanonizaci zřejmě dojde o jedné z prvních tří říjnových neděl, jako nejpravděpodobnější datum se v současné době jeví 21. říjen.

13. 01. 2018, La Stampa

HLEDÁME
spolupracovníky, někoho šikovného a spolehlivého, s dobrým názorem a smyslem pro maličkosti i pro humor. Někoho, kdo nevěří na Murphyho zákon
"Nikdy nebuď první. Nikdy nebuď poslední. Nikdy se na nic nehlas dobrovolně."
redakce@rcmonitor.cz

Dobrý časopis


pdf >        archiv >