sv. Beda Ctihodný (Venerabilis) / po 25. květen 2020

Pocházel ze severovýchodní části Anglie. Již v mládí se řídil podle benediktinské řehole. Ve dne studoval, v noci vstával k modlitbě. Téměř celý život strávil v klášteře v Jarrově nedaleko rodného místa. Když s... (pokračování)

Svatořečení Pavla VI. se blíží, byl identifikován zázrak

Ve zvláštním vydání nazvaném „Bude to rok svatého Pavla VI.“ týdeník diecéze Brescia, „La voce del popolo“, uvedl, že 13. prosince teologové z vatikánské Kongregace pro svatořečení uznali zázrak připisovaný přímluvě papeže Montiniho. K uznání došlo po schválení postupu při lékařské konzultaci ve vatikánské kongregaci. V tuto chvíli je důležité, aby se k zázraku vyjádřili kardinálové z kongregace a nakonec i papež.

Svatořečení Pavla VI. se blíží, byl identifikován zázrak

Zázrak se týká narození veronského děvčátka jménem Amanda, která v roce 2014 přežila několik měsíců navzdory tomu, že byla poškozená placenta.

Papež František blahoslavil svého předchůdce 19. října 2014 na závěr biskupské synody o rodině.

„Zvěsti jsou tak naléhavé a následné kroky probíhají tak rychle, že vše nasvědčuje tomu, že rok 2018 bude rokem kanonizace blahoslaveného Pavla VI.,“ píše časopis diecéze Brescia. Další oficiální fáze proběhla 13. prosince v teologické komisi. Zázrak připisovaný přímluvě Giovanniho Battisty Montiniho týkající se uzdravení plodu v prenatálním stavu v roce 2014 byl schválen. Matka pocházející z Verony, které hrozilo, že potratí, šla několik dní po Montiniho beatifikaci v Brescii do chrámu „delle Grazie“, aby se tam pomodlila k nově blahořečenému papeži.

Poté se narodilo zdravé dítě. Po uznání lékaři a teology zbývá ještě několik kroků: schválení komisí kardinálů, závěrečné schválení papežem a konzistoř musí vydat oficiální oznámení a určit datum. Ale v tuto chvíli již je naděje velmi silná. Říjen by mohl být velmi vhodný. 3.–28. října se bude v Římě konat 15. řádné zasedání biskupské synody o mladých lidech a shromáždí se na něm vatikánští preláti z celého světa. Jaká lepší příležitost by se naskytla ke svatořečení dalšího pokoncilního papeže po svatém Janovi XXIII. před tak velkým shromážděním kolegia biskupů? Ke kanonizaci zřejmě dojde o jedné z prvních tří říjnových neděl, jako nejpravděpodobnější datum se v současné době jeví 21. říjen.

13. 01. 2018, La Stampa