sv. Kilian / st 8. červenec 2020

Pocházel z Irska a jako biskup se vydal hlásat evangelium k Herbipoli (Würzburgu) v Austrasii (dnešním Sasku v Německu). Podobně jako Jan Křtitel káral tamnějšího vévodu Gosberta. A jako Jan, kvůli nabádání k v... (pokračování)

Kardinál Sarah: Nová mariánská památka na pomoc křesťanskému životu

Nově zavedená památka Blahoslavené Panny Marie, Matky Církve, pomůže podle kardinála Saraha křesťanům založit svůj život na kříži, eucharistii a Matce Boží.

Kardinál Sarah: Nová mariánská památka na pomoc křesťanskému životu

Kardinál Robert Sarah, prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti, v sobotu vydal prohlášení k nově zavedené památce Panny Marie, Matky Církve.

Řekl, že dekret datovaný 11. února 2018, u příležitosti 160. výročí prvního zjevení Panny Marie v Lurdech, je výsledkem rozhodnutí papeže Františka vložit tuto památku do Všeobecného římského kalendáře.

Památka se bude slavit každoročně v pondělí po Seslání Ducha Svatého.

„Marie, Matka Církve“

Kardinál Sarah řekl, že tato nová památka je důsledkem „zrání liturgické úcty prokazované Panně Marii po lepším pochopení její přítomnosti v ,tajemství Krista a Církve‘, jak je vysvětleno v 7. kapitole konstituce Druhého vatikánského koncilu Lumen gentium“.

Titul Matka Církve, uvedl, udělil Panně Marii papež Pavel VI. v listopadu 1964.

„City křesťanského lidu v průběhu dvou tisíciletí dějin,“ řekl kardinál Sarah, „rozvíjejí synovské pouto, jež různými způsoby neoddělitelně spojuje Kristovy učedníky s jeho blahoslavenou Matkou.“

Uvedl, že Polsko a Argentina již se schválením Apoštolského stolce zavedly tuto slavnost do svých liturgických kalendářů na pondělí po Seslání Ducha Svatého. Podotkl také, že památka bude připomínána i v bazilice sv. Petra a v některých řádech a kongregacích.

„Duchovní mateřství“

Kardinál Sarah řekl, že spojení mezi Sesláním Ducha Svatého a Mariinou mateřskou péčí je zřejmé. Uvedl, že Skutky 1,12-14 a Genesis 3,9 - 15.20 - pokud je čteme ve světle symboliky Nové Evy -, ukazují, že Maria se pod křížem svého Syna Ježíše stala „Matkou všech živých“.

Řekl, že rozhodnutí papeže Františka bere v úvahu „význam tajemství Mariina duchovního mateřství, neboť od očekávání Ducha Svatého o Letnicích nikdy nepřestala mateřsky pečovat o Církev putující na zemi“.

Doufáme, uzavřel kardinál Sarah, že oslava Panny Marie jako Matky Církve „bude všem křesťanským učedníkům připomínat, že chceme-li růst a být naplněni Boží láskou, je nutno budovat náš rodinný život na třech důležitých skutečnostech: kříži, eucharistii a Matce Boží“.

20. 03. 2018, Vatican News