sv. František z Paoly / čt 2. duben 2020

Pocházel z Paoly v Itálii. Kolem 13 let byl přes rok ve františkánském klášteře... (pokračování)

Vatikán změnil učení katechismu o trestu smrti

Vatikán změnil učení Katechismu katolické církve o přípustnosti trestu smrti, o kterém Církev učila, že je v omezených případech legitimní, a nyní uvádí, že je „nepřípustný“ a mělo by se usilovat o zrušení tohoto druhu trestu. Nový návrh paragrafu 2267 Katechismu katolické církve zveřejnila 2. srpna Kongregace pro nauku víry poté, co jej papež schválil.

Vatikán změnil učení katechismu o trestu smrti

V novém paragrafu jsou citována slova z proslovu papeže Františka z 11. října 2017 a uvádí se v něm, že „Církev ve světle evangelia učí, ,že trest smrti je nepřípustný, protože je útokem na nedotknutelnost a důstojnost člověka‘, a rozhodně usiluje o jeho zrušení na celém světě“.

K důvodům pro změnu učení, jež paragraf uvádí, patří: zvyšující se efektivita vězeňských systémů, rostoucí porozumění neměnné důstojnosti člověka a ponechání otevřené možnosti obrácení.

Až doposud Církev ustavičně učila, že stát má pravomoc v případech „absolutní nezbytnosti“ užít trestu smrti, avšak s tím, že Církev považuje takové případy za velmi vzácné.

Katechismus katolické církve uváděl: „Tradiční učení Církve, za předpokladu, že je s plnou jistotou určena totožnost a odpovědnost viníka, nevylučuje použití trestu smrti, pokud je toto jediná možnost účinné ochrany lidských životů před útočníkem.“

Nové učení bude zahrnuto ve všech následujících vydáních katechismu, uvedl Vatikán 2. srpna v oficiálním prohlášení.

Plné znění nového paragrafu 2267:

„Uchýlení se k trestu smrti bylo v případě legitimní autority po spravedlivém procesu dlouhou dobu považováno za přiměřenou reakci na závažnost určitých trestných činů a za přiměřený, ačkoli extrémní prostředek k zabezpečení obecného dobra.“ „Dnes si však stále více uvědomujeme, že člověk neztrácí důstojnost ani po spáchání velmi závažných zločinů. Navíc se objevuje nové chápání významu, který mají tresty uvalené státem. A konečně byly vyvinuty efektivnější vězeňské systémy, které zajišťují náležitou ochranu občanů, zároveň však pachatele s definitivní platností nepřipravují o možnost spásy.“ Církev proto ve světle evangelia učí, ,že trest smrti je nepřípustný, protože je útokem na nedotknutelnost a důstojnost člověka‘, a rozhodně usiluje o jeho zrušení na celém světě.“

V dopise biskupům z 2. srpna kardinál Luis Ladaria, prefekt Kongregace pro nauku víry, krátce popsal vývoj církevního učení o trestu smrti v uplynulých desetiletích a pohled tří posledních papežů.

Poznamenal, že především učení papeže svatého Jana Pavla II. v Evangelium vitae, které bylo následně přidáno do Katechismu katolické církve, představuje trest smrti jako nepřiměřený trest za určité závažné zločiny, byť ospravedlnitelný, pokud „je jediným možným způsobem, jak efektivně chránit lidské životy...“

„Tato nová revize... proběhla v kontinuitě s předchozím magisteriem a tvoří souvislý vývoj katolického učení,“ napsal Ladaria.

„Nová formulace paragrafu 2267 Katechismu katolické církve chce dodávat energii hnutí usilujícímu o rozhodnou podporu mentality, jež uznává důstojnost každého lidského života,“ napsal.

„A v uctivém dialogu se státními orgány povzbuzovat k vytváření podmínek, které umožní zrušení trestu smrti tam, kde je stále v platnosti.“15. 08. 2018, CNA

HLEDÁME
spolupracovníky, někoho šikovného a spolehlivého, s dobrým názorem a smyslem pro maličkosti i pro humor. Někoho, kdo nevěří na Murphyho zákon
"Nikdy nebuď první. Nikdy nebuď poslední. Nikdy se na nic nehlas dobrovolně."
redakce@rcmonitor.cz

Dobrý časopis


pdf >        archiv >