sv. Julie Billiart / st 8. duben 2020

Pocházela z Cuvilly v Pikardii a od dětství měla vlohy k apoštolskému působení. Její život krutě poznamenal atentát na jejího otce. Zůstala pak mnoho let ochrnuta. Za Francouzské revoluce ji chtěli revolucionář... (pokračování)

Emeritní papež: Celé pojetí práva je ohroženo

František a Benedikt chválí iniciativu, jež má studovat základy lidské důstojnosti. „Množení práv“ představuje riziko, že dojde k „zničení samotné myšlenky práva“, uvedl emeritní papež Benedikt XVI. v dopise, který zveřejnil Svatý stolec. Poselství emeritního papeže bylo přečteno ve stejný den s poselstvím papeže Františka při zahájení mezinárodního sympozia o „Základních právech a konfliktech práv“, kterou pořádala Nadace Josepha Ratzingera - Benedikta XVI.

Emeritní papež: Celé pojetí práva je ohroženo

„Zdálo se mi důležité zabývat se přímo problémem ,množení práv’ a rizika ,zničení myšlenky práva’,“ napsal německý papež v dopise adresovaném předsedovi nadace, P. Federicu Lombardimu.

Tato otázka si podle jeho názoru zaslouží „hlubokou a systematickou reflexi, která by měla na tomto sympoziu proběhnout, jak naznačuje jeho program“.

Podle předchůdce papeže Františka tento problém zůstává „relevantní a zásadní“ kvůli „ochraně samotných základů, aby lidská rodina dokázala společně žít“.

Téhož dne, kdy byl přečten Benediktův dopis, novinové titulky oznámily, že „orgán OSN hodlá prohlásit potrat a asistovanou sebevraždu za ,lidské právo’“.

Argentinský papež ve svém dopise vyjádřil svou touhu, aby „sympozium, které má vysokou akademickou úroveň, odvážně a silně přispělo k objasnění zásadního problému ochrany důstojnosti lidské osoby a jejího integrálního rozvoje“.

Vatikánská Nadace Josepha Ratzingera - Benedikta XVI. byla založena v roce 2010 samotným papežem Benediktem XVI. (2005-2013). Cílem této organizace je podporovat studium myšlenek Josepha Ratzingera. Organizuje konference a odměňuje badatele za kvalitu jejich vědeckého výzkumu.

Vedle Ratzingerovy ceny uděluje každoročně 10 stipendií, která v roce 2015 měla celkovou hodnotu 120 000 eur.02. 01. 2019, Aleteia