Květná neděle / ne 5. duben 2020

Nazývá se také pašijová, protože se čtením pašijí (které nahrazuje kázání) přip... (pokračování)

Kardinál Quellet: Více žen do vedoucích pozic v církvi

Pověřovat ženy „klerikálními“ funkcemi je však vyloučeno stejně jako jejich kněžské svěcení, řekl prefekt Kongregace pro biskupy v rozhovoru pro „Osservatore Romano“. Představený vatikánské kongregace pro biskupy, kardinál Marc Quellet, vyzývá k tomu, aby byla ženám v katolické církvi svěřena větší odpovědnost.

Kardinál Quellet: Více žen do vedoucích pozic v církvi

Pověřovat ženy „klerikálními“ funkcemi je však vyloučeno stejně jako jejich kněžské svěcení. Právě proto, že je tato otázka vyjasněna, je nutné „rychleji postupovat na cestě zapojení žen podle jejich obdarování“. Jako příklad uvedl ženy v „poradenských a vedoucích funkcích“ ve správě diecézí a v římské kurii.

Role žen ve společnosti se mění, řekl kardinál; ženy jsou navíc mnohem lépe vzdělané než před 50 lety. „Pokud se domníváme, že se můžeme i nadále chovat tak jako dříve, aniž bychom brali tyto změny v úvahu, pak narazíme,“ řekl čtyřiasedmdesátiletý kardinál.

Quellet také ocenil, jak papež František o tomto tématu hovořil koncem roku 2018 na valném shromáždění latinskoamerické komise, jež se věnovalo úloze ženy v Latinské Americe. Papeži, jenž z tohoto regionu pochází, je situace známa. V Latinské Americe často ještě převládá „machistická kultura“, která se projevuje také násilím na ženách.01. 02. 2019, Kath.net

HLEDÁME
spolupracovníky, někoho šikovného a spolehlivého, s dobrým názorem a smyslem pro maličkosti i pro humor. Někoho, kdo nevěří na Murphyho zákon
"Nikdy nebuď první. Nikdy nebuď poslední. Nikdy se na nic nehlas dobrovolně."
redakce@rcmonitor.cz

Dobrý časopis


pdf >        archiv >