sv. Kleofáš / pá 25. září 2020

Byl učedníkem, který v den zmrtvýchvstání Páně šel se svým druhem do Emauz a Ježíš se k nim přidal. Poukázal na jejich váhavost, která bránila jejich víře, poučil je a povzbudil. Odňal jejich zármutek a u stolu... (pokračování)

Papež Benedikt XVI.: Chtějí umlčet můj hlas

Kritikové vyčítají emeritnímu papeži Benediktu XVI., že se chová jako „stínový papež“. Ten to považuje za „zlomyslné zkreslení reality“ a hovoří také o vztahu ke svému nástupci Františkovi. „Bouře reakcí, které poté přišly od německých teologů, je tak prostoduchá a tak zlomyslná, že je lepší o ní nemluvit.

Papež Benedikt XVI.: Chtějí umlčet můj hlas

Nechci analyzovat skutečné důvody, proč chtějí umlčet můj hlas,“ říká ve své nové biografii nazvané „Benedikt XVI. – Životopis“ o reakcích na svůj příspěvek ohledně vztahu křesťanství a židovství v teologickém časopise „Communio“, jenž vyšel v roce 2018. Biografie, kterou napsal Peter Seewald, se v nyní dostává na knižní trh.

Kritika emeritního papeže Benedikta XVI. obzvláště zesílila, když se v loňském roce objevil jeho příspěvek v knize kardinála Roberta Saraha o celibátu (nyní vyšla v češtině v nakladatelství Hesperion). „Tvrzení, že se pravidelně vměšuji do veřejných debat, je zlomyslným zkreslením reality,“ zdůrazňuje třiadevadesátiletý kardinál Joseph Ratzinger v rozhovoru se Seewaldem nazvaném „Poslední otázky položené Benediktu XVI.“, jež tvoří poslední kapitolu více než tisícistránkové biografie. Benedikt tvrdí, že má se svým nástupcem Františkem velmi dobrý vztah. „Jak víte, osobní přátelství s papežem Františkem nejen že přetrvalo, ale ještě zesílilo.“

09. 05. 2020, welt.de