sv. Timotej / út 26. leden 2021

Ke křesťanství byl přiveden apoštolem Pavlem, kterého věrně provázel na apoštolských cestách a v době věznění o něj pečoval. Pavel jej ustanovil biskupem v Efezu a jemu adresoval i dva své listy. Podle legendy... (pokračování)

V roce „Laudato Si“ budou slavit všichni, ale bez Pána

Na neděli 24. května připadlo páté výročí podpisu encykliky Laudato si a bylo oznámeno, že po celý rok budou probíhat oslavy s takřka nekonečným programem. Tato iniciativa Svatého otce je originální právě tím, že je to poprvé v dějinách církve, kdy papež vytvořil svůj vlastní radikálně sekularizovaný celosvětový vzdělávací pakt a postavil se do jeho čela.

V roce „Laudato Si“ budou slavit všichni, ale bez Pána

„Týden Laudato Si“ byl zahájený 16. května videoposelstvím papeže Františka, hovořícího mezi výmluvnými obrázky zeber, velbloudů a savan, a zakončený v neděli 24. května o půlnoci místního času společnou recitací modlitby vytvořené ve Vatikánu speciálně pro tuto příležitost, abychom všichni „věděli, jak naslouchat pláči země a nářku chudých a jak na ně reagovat“.

Mezi těmi, kdo se účastnili přípravného týdne – a spousty dalších místních aktivit – jsou co do počtu na prvním místě Spojené státy s 2136 registrovanými účastníky, následované Itálií, Francií, Španělskem, Argentinou, Brazílií, pak dalšími státy s menším a menším počtem účastníků a až na posledním místě je Čína s jediným přihlášeným. Ale účastníky čeká ještě mnohem víc, protože na konci léta se společně sejdou v „Čase stvoření“, jehož konání již bylo naplánováno na dobu od 1. září, světového dne modliteb za stvoření, do 4. září, svátku sv. Františka z Assisi. Během těchto dní by měli vymyslet a realizovat skutky „nápravy našich vztahů s druhými a s veškerým stvořením“.

Jedná se o ekumenickou iniciativu, kterou zahajoval nejen papež František, ale společně s ním konstantinopolský pravoslavný patriarcha Bartoloměj, anglikánský arcibiskup z Canterbury Justin Welby a odcházející generální sekretář Ekumenické rady církví, luterán Olav Fyscke Tveit.

Během loňského “Času stvořenírdquo se 20. září dostala do popředí zájmu stávka za globální klima, kterou místo školy pořádali studenti na celém světě s Gretou Thunbergovou v čele. Očekává se, že taková stávka proběhne i letos. Avšak ještě než přijde „Čas stvoření“, jsou na červnovém rozvrhu ve Vatikánu dvě iniciativy Dikasteria na podporu integrálního lidského rozvoje, v jehož čele stojí kardinál Peter Turkson. První akcí, která je naplánována na 18. června, je webový seminář – v současném žargonu „webinář“ – s odborníky z celého světa, kteří byli vyzváni, aby předložili „hodnocení“ a naplánovali „budoucí cesty“ inspirované encyklikou „Laudato Si“. Druhou akcí bude vydání „mezidikasteriálního textu s pracovními směrnicemi“ jakožto praktického pokračování encykliky. Na podzim by měli proběhnout další „webináře“, jejichž počet a obsah zatím nebyl konkretizován. Organizovat by je mělo opět Dikasterium na podporu integrálního lidského rozvoje.

Nemluvě o kulatém stole – nikoli přes internet, ale jak organizátoři doufají, s fyzickou přítomností účastníků –, který Vatikán plánuje na konec ledna v Davosu během Světového ekonomického fóra, jež každoročně do tohoto švýcarského města přivádí ty nejvýznamnější světové osobnosti.

Počátkem jara 2021 je na pořadu další setkání – prozatím ve stadiu „návrhu“ – představitelů rozličných náboženství, opět ve znamení „Laudato Si“ a pochopitelně za účasti papeže.

To vše vyvrcholí závěrečným triduem od 20. do 22. května 2021, kdy se v tomto jubilejním roce bude ve Vatikánu konat mezinárodní konference a bude zahájena „Víceletá akční platforma“ inspirovaná encyklikou.

Závěrečné triduum budou rozradostňovat hlasy a zvuky z „Živé kaple“, kterou vytvořil Julian Revie ve spolupráci se Spojenými národy a se Světovým katolickým klimatickým hnutím, sbor dětí ze znevýhodněných oblastí světa, zpěv ptáků nahraný v pralesích ničených člověkem, zvuky ropných barelů a dalších recyklovaných materiálů a texty svatého Františka a papeže, který po něm převzal jméno. A nejen to. Vatikán oznámil, že podpoří cíle „Živé kaple“ „vytvořit přírodní zahrady a posvátné prostory“ inspirované encyklikou „Laudato Si“, podnítí vznik dokumentárního filmu a „imerzivní show“ o encyklice, připojí se k boji proti znečišťování umělými hmotami, podpoří organizaci „Laudato Tree“ při každoročním vysazování milionu nových stromů ve vyprahlých oblastech Afriky a na sociálních sítích vyhlásí celosvětovou soutěž ve výkladu Bible ve světle „Laudato Si“. Kromě toho Svatý stolec aktivizuje řadu dobrovolnických diecézí, farností, rodin, škol, farem atd. na „sedmileté cestě integrální ekologie v duchu Laudato Si“ s cílem zdvojnásobit počet těch, kdo se této akce účastní každý rok, a mobilizovat tak „kritické masy potřebné k radikální společenské transformaci, k níž vyzývá papež František“.

Od roku 2021 bude Vatikán udělovat tucet ocenění „Laudato Si“ jednotlivcům, kteří svým úsilím vyniknou v různých oblastech činnosti.

Ale tím to nekončí. Na programu slavnostního roku, který byl oznámen před několika dny, byla původně na letošní jaro plánována dvě setkání, ale kvůli koronavirové pandemii byla odložena na podzim. Od těchto dvou událostí papež František hodně očekává, ale zároveň odhalují největší slabinu jeho pontifikátu. První z nich se bude konat 15. října ve Vatikánu a ponese název „Znovuobjevování globálního paktu o vzdělávání“. Není žádným překvapením, že si papež jako Jorge Maria Bergoglio tolik bere k srdci vzdělávání a přípravu nové generace. Vždyť je členem Tovaryšstva Ježíšova, které bylo po staletí skvělým pedagogem vládnoucích tříd.

Ale zarážející je, že jeho vzdělávací projekt naprosto postrádá jakoukoli křesťanskou specifičnost.

Ve videoposelství, kterým František tuto iniciativu zahájil, není sebemenší zmínka o Bohu, Ježíši nebo církvi. Převládajícím vzorcem je „nový humanismus“ s jeho doplňky, jako jsou „společný domov“, „všeobecná solidarita“, „bratrství“, „sbližování“, „přijetí“... A náboženství? Ta jsou všechna hozena do jednoho pytle a neutralizována v jakémsi neurčitém dialogu.

Tato Františkova iniciativa je originální právě tím, že je to poprvé v dějinách církve, kdy si papež vytvořil svůj vlastní, tak radikálně sekularizovaný celosvětový vzdělávací pakt a postavil se do jeho čela. Druhé setkání má být zahájeno 21. listopadu v Assisi. Bude se jmenovat „Ekonomika Francesca“ (rozumí se sv. Františka) a jeho cílem není nic menšího než „pakt o změně současné světové ekonomiky“. Bude to „ekonomický festival mladých lidí, střední cesta mezi Gretou Thunbergovou a mocnými tohoto světa“, oznámil hlavní organizátor, ekonom Luigino Bruni, člen hnutí Fokoláre a poradce vatikánského Dikasteria pro laiky, rodinu a život. Mezi osobnostmi, které již potvrdily svou účast, je malthusiánský ekonom Jeffrey Sachs, za tohoto pontifikátu pravidelný host každé vatikánské akce týkající se ekonomie a ekologie, Carlo Petrini, zakladatel hnutí Slow Food a bývalý osobní host Jorge Marii Bergoglia na amazonské synodě, a indická environmentalistka Vandana Shiva, kterou velmi oceňují „lidová hnutí“, jež jsou papeži tak drahá (účastnila se jejich třetího světového setkání), a kterou světová vědecká obec hodná toho jména považuje za nevěrohodnou. Je zajímavé, že Vandana Shiva a Carlo Petrini již před několika lety předběhli svou dobu, když odsoudili hřích „ekocidy“, který František podle svých slov hodlá doplnit do katechismu. V říjnu 2016 tito dva pořádali v nizozemském Haagu symbolický soud, při kterém právě za zločin „ekocidy“ odsoudili v nepřítomnosti nadnárodní biotechnologickou společnost Monsanto. I v této další iniciativě papeže Františka je zarážející absence jakéhokoli specificky křesťanského rysu, který byl nahrazen obecným příklonem k převládající agnostické ideologii environmentalismu, pacifismu a individuálních práv. Toto vše se děje, jako by výraz „Laudato si“ byl očištěn od slov „můj Pane“, která v hymnu svatého Františka bezprostředně následují.

04. 06. 2020, MBER.it