sv. Matěj / pá 14. květen 2021

Palestinský rodák, který je představen jako skromný proselyta, jenž byl po nanebevstoupení Páně vyvolen losem do apoštolského sboru na místo zrádného Jidáše. Evangelium hlásal až v Africe. Zemřel asi v 63 roce ... (pokračování)

Vatikánský diplomat kritizuje kontroverzní zprávu Rady OSN pro lidská práva o islamofobii

Zpráva Rady OSN pro lidská práva o islamofobii přináší podle vatikánského diplomata riziko „polarizace mezinárodního společenství“. Ve svém projevu na 46. zasedání Rady pro lidská práva v Ženevě arcibiskup Ivan Jurkovič 4. března řekl, že by se tato zpráva mohla projevit jako „kontroverzní“, protože se zaměřuje na jednu náboženskou skupinu na úkor jiných.

Vatikánský diplomat kritizuje kontroverzní zprávu Rady OSN pro lidská práva o islamofobii

Zprávu nazvanou „Boj proti islamofobii /nenávisti vůči muslimům s cílem odstranit diskriminaci a netoleranci na základě náboženského vyznání či přesvědčení“ předložil Radě Ahmed Shaheed, zvláštní zpravodaj OSN pro svobodu náboženského vyznání a přesvědčení. Jurkovič, stálý pozorovatel při OSN v Ženevě, vyjádřil zděšení nad „úzkým zaměřením zprávy“. „Svatý stolec nemůže než vyjádřit politování nad tím, že tato zpráva nebere adekvátně v úvahu celkový kontext pronásledování všech věřících (či lidí bez vyznání),“ prohlásil. Zatímco Vatikán odsoudil „veškeré projevy náboženské nenávisti, diskriminace a pronásledování..., včetně těch namířených proti muslimům“, arcibiskup poukázal na to, že zdůrazňování jedné skupiny se jeví jako známka „zásadní změny“ v přístupu. „Takováto změna místo aby zmírňovala negativní vykreslování a stigmatizaci těchto skupin, představuje reálnou hrozbu, že bude působit rozdělení a usnadňovat postoj ’my‘ versus ’oni‘,“ uvedl.

„Každá právní úprava či praxe, která by třeba jen částečně na základě náboženských kritérií vyčleňovala jednu konkrétní skupinu, ve skutečnosti představuje nenápadnou formu diskriminace, nehledě na zamýšlené účinky či reálný výsledek takových zákonů či postupů.“

Zpráva obsahuje řadu doporučení s cílem „řešit a zmírňovat dopady islamofobie“. Patří k nim přijetí „instrukcí, jak mají média informovat o muslimech a islámu“ a odpor k „zjednodušujícím zprávám o muslimech a islámu“ od občanské společnosti, „včetně nábožensky orientovaných aktérů“.

Jurkovič tento projev přednesl den před historickou návštěvou papeže Františka v Iráku, kde se setkal s tamějším nejvyšším šíitským duchovním, velkým ajatolláhem Alím Sistáním.

Rada pro lidská práva je orgán OSN, založený roku 2006, aby po celém světě prosazoval základní práva. Tvoří ho 47 členů, volených na tříleté období. K nynějším členům patří Čína, Kuba, Libye a Rusko.

Trumpova administrativa zrušila účast Spojených států v Radě roku 2018. Bidenova administrativa však 8. února oznámila, že se Spojené státy do Rady znovu zapojí jako pozorovatel, s tím, že jde o „orgán s mnoha vadami, který potřebuje reformu svého programu, složení a zaměření, včetně neúměrného soustředění se na Izrael“.

V poznámce pod čarou k svému prohlášení osmašedesátiletý slovinský arcibiskup uvedl, že rezoluce Rady pro lidská práva z roku 2007, která nastiňuje mandát zvláštního zpravodaje, zmiňuje islamofobii pouze jednou, a to spolu s antisemitismem a christianofobií.

Z tohoto kontextu je jasné, že důraz je kladen na potírání případů netolerance a násilí vůči náboženským skupinám celkově a že o boji jednotlivě proti islamofobii, antisemitismu, christianofobii či proti diskriminaci jakékoli jiné konkrétní skupiny se v mandátu zvláštního zpravodaje neuvažuje,“ doplnil ve své poznámce.

Svůj projev Jurkovič uzavřel slovy: „Je tedy silně znepokojující, že se nynější zpráva, která by měla hájit základní a všeobecné lidské právo na svobodu náboženského vyznání či přesvědčení, zaměřuje na jednu jedinou náboženskou skupinu na úkor ostatních; přináší tak riziko polarizace mezinárodního společenství a tvorby dalších konfliktů, jež potom mohou ještě víc ohrožovat práva, která by tato rada měla prosazovat a chránit.“

Catholic Herald
Přeložila Alena Švecová


12. 04. 2021, RC Monitor 7/2021