sv. Helena / pá 18. srpen 2017

Pocházela z Bithýnie. S Konstanciem Chlorem, kterého upoutala svou krásou, měla... (pokračování)

Jaký byl týden 23.– 29. dubna?

V uplynulých dnech od 23. do 29. dubna proběhl Týden modliteb za duchovní povolání, který končil nedělí Dobrého Pastýře. Chtěli jsme se proto v rekapitulaci důležitých událostí minulého týdne věnovat ne tolik politickým jako spíše společenským událostem, které více odrážejí duchovní hodnoty v české společnosti. Uvědomujeme si ale, že společnost je celek a dané aspekty nelze od sebe příliš oddělovat. Tedy události duchovní mohou být svým způsobem politické…

Ve dnech 24.–25. dubna v Krkonoších na Erlebachově boudě proběhlo 89. plenární zasedání českých a moravských biskupů. Jednání se zúčastnil papežský nuncius v ČR Mons. Giuseppe Leanza, který vzpomenul, že si v dubnu připomínáme 85. narozeniny papeže Benedikta XVI. a sedmé výročí jeho pontifikátu: 24. dubna je to sedm let ode dne, kdy se papež ujal svého úřadu pastýře katolické církve.

Kardinál Dominik Duka během zasedání přítomné informoval o situaci církve v dnešní společnosti, analyzoval návštěvu papeže Benedikta XVI. na Kubě a situaci katolické církve v ostatních zemích Evropy a ve světě. Na programu byla i diskuse o majetkovém vyrovnání mezi státem a církvemi. V odpolední části schválili členové ČBK ustavení Vojenského a špitálského řádu sv. Lazara Jeruzalémského jako soukromého sdružení křesťanů.

Biskupové se také věnovali činnosti Charity ČR, ekonomickým záležitostem a katechetickému vzdělávání na školách. Schválili také přílohy směrnice pro přípravu na manželství. Olomoucký arcibiskup Jan Graugner informoval o přípravách na Cyrilometodějské jubileum. Na závěr jednání společně vydali „Slova biskupů k situaci ve společnosti“, které si můžete přečíst zde.

V čtvrtek vyšla v deníku MF Dnes zajímavá reportáž s názvem: V přestupní stanici do nebe, kterou napsala Scarlett Wilková, jež navštívila obec Bílá Voda. O osudu této obce a o životě řádových sester si povídala během návštěvy ve vesnici.

„Bílá Voda bývala divné místo vždycky. Za socialismu proto, že tady žily stovky řádových sester. Teď je to divné místo proto, že už tady žádná řádová sestra není. Po roce 1990 se z nuceného vyhnanství postupně vracely tam, kde jejich řády dříve působily, do svých původních klášterů, nemocnic, škol.

Některé odešly hned po listopadu, jiné už byly hodně staré, nemocné a dožily tady. Na hřbitově jsou i náhrobky s daty 1997, 1996. Jenže každý dům, každé okno, každý kousek trávy je stále připomíná.“

V pátek 27. dubna byl otevřen Památník obětem internace na Hoře Matky Boží v Králíkách. V tomto poutním kostele byla sloužena pontifikální mše svatá za oběti internace, kterou sloužil pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka. Památník má seznámit veřejnost s problematikou perzekuce řeholníků a kněží v letech 1959-1961. V těchto letech byl klášter totiž využíván k tzv. centralizaci nepohodlných osob komunistického režimu. Bližší informace naleznete na http://www.pamatnikkraliky.cz.

V sobotu 28. dubna se ve dvouměstí Brandýse nad Labem – Stará Boleslav pořádal kulturně-náboženský program, který byl uspořádán k 90. výročí úmrtí blahoslaveného císaře Karla Habsburského.

V pondělí 30. dubna kardinál Dominik Duka požehnal tři nové zvony, které byly odlity pro chrám sv. Víta. Nové zvony nahradí ty, které byly zrekvírovány za první světové války. O doplnění zvonové soustavy, čítající celkem sedm zvonů, se zasloužil kardinál Dominik Duka. Podařilo se to také díky tomu, že se v roce 2011 našla řada donátorů.

S „odzvoněním“ minulého týdne si přejeme, aby ten další přinesl mnoho dobrých a požehnaných událostí.

30. 04. 2012, Res Claritatis