sv. Růžena Limská / st 23. srpen 2017

Pocházela z Peru. Od dětství žila ctnostným životem a s touhou po pokání. Na kř... (pokračování)

Znesvěcení řeckokatolického kostela v Qusayru: výstražný signál

Skupina radikálních milicionářů vnikla dnes ráno do řeckokatolického kostela sv. Eliáše v Qusayru poblíž syrského města Homs a znesvětila jej. Milicionáři násilím otevřeli dveře, výsměšně rozhoupali zvony, posmívali se posvátným symbolům křesťanské víry, to vše jen proto, aby tímto skutkem demonstrovali svůj výsměch křesťanské komunitě. „Je to poprvé v probíhajícím konfliktu, kdy došlo k záměrnému útoku na posvátné symboly,“ řekl se znepokojením místní zdroj agentury Fides.

Křesťanů, kteří se rozhodli zůstat v Qusayru, je jen velmi málo, většinou se jedná o starší lidi, kteří nechtěli opustit své domovy. Poté, co ozbrojená frakce před několika dny vyhlásila ultimátum, přibližně tisíc křesťanů, kteří ještě zůstávali v městě, opustili své domovy a uprchli do okolí nebo k příbuzným v jiných syrských městech. Někteří očití svědci „smutní a vystrašení“ popisovali agentuře Fides násilné vniknutí do kostela v Qusayru. Tento akt odsoudili katoličtí kněží a další církevní představitelé, kteří hovoří o „znepokojujícím znamení, které potvrzuje snahu některých ozbrojených skupin rozpoutat sektářskou válku“.

24. 06. 2012, Fides