sv. Růžena Limská / st 23. srpen 2017

Pocházela z Peru. Od dětství žila ctnostným životem a s touhou po pokání. Na kř... (pokračování)

Další tisícovka syrských křesťanů prchá po vyhlášení ultimáta

Ultimátum vyhlášené velitelem syrských opozičních ozbrojených sil způsobilo, že více než 1000 křesťanů uprchlo ze západosyrského města Qusayru, a vyvolává obavy, že věřící budou ze Sýrie vyhnáni.

„Křesťanské komunity se obávají, že se stanou terčem útoků, že budou zničeny nebo vyhnány,“ řekl Neville Kyrke-Smith, ředitel britské pobočky organizace Pomoc církvi v nouzi. „Všichni nyní musíme být vytrvalí v modlitbě a solidaritě.“

Kyrke-Smith, který se 11. června vrátil z Libanonu, řekl agentuře CNA, že zpráva o útěku křesťanů odráží obavy, o nichž slyšel od biskupů, kněží a řeholních komunit, jež se strachují o osud křesťanů v sousední Sýrii.

„Stále znovu jsme slýchali poselství, které zní: „Prosíme, nezapomínejte na křesťany na Blízkém východě,“ řekl.

Vojenský velitel syrské opozice Abdel Salam Harba dal křesťanům ultimátum, aby do 8. června opustili Qusayr, město ležící poblíž Homsu. Některé mešity ve městě opakovaly tuto zprávu při oznámeních z minaretů, uvedla agentura Fides.

Pouze 1000 křesťanů zůstalo ve městě, které před tím, než vypukl konflikt mezi vládními a opozičními silami, bývalo domovem 10 000 křesťanů.

Důvody pro ultimátum jsou nejasné. Některé zdroje tvrdí, že má pomoci zabránit dalšímu utrpení křesťanů, zatímco jiní říkají, že je to projev „dalšího zaměření na diskriminaci a represe“. Jiní uvádějí, že otevřená loajalita křesťanů vůči státu je důvodem, proč jsou vyháněni.

Některé zdroje sdělily agentuře Fides, že extremistické skupiny salafistů v řadách ozbrojené opozice považují křesťany za „nevěřící“ a jsou připraveny zahájit „sektářskou válku“. Extremisté údajně zabavují majetek křesťanů a provádějí popravy.

Kyrke-Smith řekl, že se jeho organizaci podařilo zajistit určitou pomoc uprchlíkům z Homsu, jenž byl svědkem exodu 50 000 nebo ještě více křesťanů na začátku tohoto roku. Další organizace a řeholní domy poskytují útočiště křesťanům prchajícím před přímým pronásledováním.

Podle jeho slov „vzrůstají obavy“, že se konflikt rozšíří, překročí hranice Libanonu a zasáhne všechny komunity.

„Křesťané se obávají, že mohou velmi trpět, pokud by na ně bylo útočeno ze všech stran,“ napsal 10. června ve svém blogu.

Gregorios III. Laham, melchitský řeckokatolický patriarcha Damašku, požádal křesťanské věřící, aby drželi dny od 4. do 28. června jako dobu modlitby, půstu a abstinence za mír.

„Bůh může obnovit mír, bratrskou lásku a vzájemnou solidaritu v Sýrii, ve všech oblastech a mezi všemi občany,“ uvádí se v jeho poselství. „Toto je naše reakce na bolestivé události, které vyvolaly pláč a hluboký žal, přinesly děsivé obrazy a způsobily nenávist a mstu.“

25. 06. 2012, Catholic News Agency