sv. Helena / pá 18. srpen 2017

Pocházela z Bithýnie. S Konstanciem Chlorem, kterého upoutala svou krásou, měla... (pokračování)

Nový benediktinský klášter ve Svaté zemi

Vysoce postavení katoličtí duchovní zasvětili 17. května nový klášter postavený v místě, kde Ježíš zázračně rozmnožil chléb a ryby.

Při aktu zasvěcení emeritní latinský patriarcha Jeruzaléma Michel Sabbah řekl, že klášter je „novým svědectvím o Boží přítomnosti v životě této země, novým duchovním činitelem v životě této země, novým duchovním společníkem všech obyvatel této země, židů, křesťanů, muslimů a Drúzů, nás všech při hledání Boha, stejně jako při hledání míru“.

Tohoto aktu se účastnil kardinál Joachim Meisner z Kolína nad Rýnem a apoštolský nuncius v Izraeli, arcibiskup Antonio Franco, spolu s několika dalšími biskupy, včetně řeckého pravoslavného arcibiskupa z Nazareta.

Patriarcha Sabbah zastupoval svého nástupce, patriarchu Fouada Twala. Před zasvěcením kardinál Meisner slavil pontifikální mši v klášterním kostele Rozmnožení chleba a ryb v Tabze u Galilejského jezera. Nový klášter bude využívat šestice mnichů z benediktinského převorství, které bylo v Tabze založeno roku 1939.

Klášter byl přestavěn, protože stará budova z roku 1950 byla postavena bez základů. Ta posléze zchátrala a hrozilo jí zřícení, neboť v této oblasti často dochází k zemětřesení.

Kardinál Meisner je předsedou německého Svazu pro Svatou zemi, jenž je majitelem a stavitelem klášterního areálu.

Organizaci Pomoc církvi v nouzi řekl, že mniši jsou „muži z Galileje, kteří vzhlížejí k nebi, stejně jako při Nanebevstoupení Páně. „To je jejich služba. Pomáhají nám zajistit, abychom na nebe nezapomněli.“

Vzhledem k tomu, že letní teploty v této oblasti mohou dosáhnout 50 stupňů, Pomoc církvi v nouzi poskytla 63 850 dolarů na vybudování malé klimatizované letní modlitebny uvnitř kláštera, aby mniši mohli uniknout před teplem a hlukem návštěvníků.

Patriarcha Sabbah řekl, že klášter, který se modlí, je „životní nutností“ všude, ale především ve Svaté zemi, kde „se zjevil Bůh“. Obyvatelé Svaté země „stále žijí v dlouho trvající a bolestivé konfliktní situaci, která vyžaduje smíření s Bohem i mezi sebou,“ pokračoval.

„Tato země potřebuje poznat a vidět skutečnou lidskou bytost, kterou stvořil Bůh ke svému obrazu, jež je schopna milovat tak, jako miluje Bůh, abychom nalezli cestu k míru a skutečně lidskému pokojnému životu.“

31. 05. 2012, Catholic News Agency