sv. Bernard z Clairvaux / ne 20. srpen 2017

Pocházel ze šlechtické rodiny ve Fontaines-lès-Dijon ve Francii. V roce 1111 vs... (pokračování)

O Velikonocích bude v Ho Či Minově Městě pokřtěno 264 katechumenů

Pocházejí z různých společenských vrstev a mají různou úroveň vzdělání a společenské postavení, jsou mezi nimi univerzitní pedagogové a studenti, dělníci a obyčejní občané. „Bůh zasévá své slovo, evangelium, a víru do světa a do půdy Vietnamu. Aby se tato semínka ujala, je třeba se modlit, oslovovat přátele, zapojit se do charitativní práce a vzájemně se k sobě dobře chovat,“ řekl kardinál Pham Minh Man.

V prvním postním týdnu se 782 katechumenů ze 43 farností účastnilo mše svaté slavené v pastoračním středisku diecéze Ho Či Minovo Město. O Velikonocích bude 264 z nich pokřtěno. Při bohoslužbě byli přítomni kardinál Jean Baptist Pham Minh Man, pomocný biskup Nguyen Van Kham, kněz, řeholníci a katecheti.

Noví katechumeni jsou rozliční, pokud jde o jejich vzdělání, povolání a společenské postavení. Někteří z nich jsou pedagogové na státních vysokých školách, jiní jsou dělníci, studenti nebo běžní občané. Přišli k Bohu díky svému životnímu partnerovi, jenž je katolík, prostřednictvím modlitby nebo je přivedli jiní lidé, přátelé, kteří se podílejí na charitativní činnosti a společenských akcích, nebo se účastnili aktivit pořádaných sdruženími z místních farností.

Absolventka univerzity v Ho Či Minově Městě, K. Vinh, chystá svatbu s Petrem. „Chceme-li mít dobrý život, musíme mít stejnou víru, a pak i naše děti budou věřit v Pána,“ říká.

N. Hong, který studuje na obchodní a průmyslové škole, také „poznává Boha poté, co se stal členem modlitební skupiny Đất Việt“.

V. Cuong se narodil v roce 1960 v provincii An Giang. Byl pokřtěn v roce 2011 a oženil se s katoličkou z farnosti Trung Chánh ve čtvrti Hoc Mon v Ho Či Minově Městě. „Byl jsem členem modlitební skupiny v naší komunitě,“ řekl. „Díky Ježíšově lásce jsem přišel k Bohu a věřím v jeho moc. Uzdravil mnoho lidí trpících vážnými nemocemi.“

Paul T. Van, z farnosti Františka Xaverského, je také novým katolíkem. „Chci-li porozumět Božímu slovu a žít podle něj, musím se modlit za sebe a za nové katechumeny, aby nám Bůh pomáhal a upevnil naši víru,“ řekl.

„Jsem velmi šťastný, protože je tu mnoho nových katechumenů, kteří se chtějí připojit k naší diecézní rodině,“ řekl kardinál Pham Minh Man účastníkům. „Všechna vaše svědectví a názory mě ještě více přesvědčily, že Boží láska je zde pro každého člena společnosti. Bůh zasévá své slovo, evangelium, a víru do světa a do půdy Vietnamu. Aby se tato semínka ujala, je třeba se modlit, oslovovat přátele, zapojit se do charitativní práce a vzájemně se k sobě dobře chovat s Ježíšovou láskou.“

14. 03. 2012, Asia News