sv. Helena / pá 18. srpen 2017

Pocházela z Bithýnie. S Konstanciem Chlorem, kterého upoutala svou krásou, měla... (pokračování)

Předseda biskupské konference: Rovná práva pro náboženské menšiny

„Jako křesťané a příslušníci náboženských menšin v Pákistánu požadujeme rovná práva a příležitosti, plnou důstojnost a svobodu,“ řekl v rozhovoru pro agenturu Fides Msgr. Joseph Coutts, arcibiskup Karáčí a předseda biskupské konference Pákistánu. „Hlavní výzvou pro nás křesťany je to, abychom byli přijímáni jako rovnocenní občané se stejnými právy a svobodou vyznávat svou víru. Právě to si přál zakladatel Pákistánu Muhammad Ali Džinnáh a řekl to ve svém projevu v roce 1947,“ uvedl Msgr. Coutts a v souvislosti s verdiktem nejvyššího soudu ohledně konverze tří hinduistických dívek k islámu poukázal na absolutní hodnotu svobody vyznání, bohoslužby a dodržování lidských práv pro všechny pákistánské občany.

Arcibiskup řekl agentuře Fides o dalších souvisejících problémech: „Naše církev je chudá, věřící mají sociální a ekonomické problémy. Vzdělání je naléhavou potřebou pro každého, ale zejména pro křesťany, kteří jsou v této oblasti silně diskriminováni. Vzdělávání je pro křesťany cestou k růstu a k tomu, aby se stali plnohodnotnými občany.“

Další otevřenou otázkou je podle Msgr. Couttse „intolerance, která v Pákistánu narůstá jak z domácích příčin, tak v důsledku vlivu pocházejícího ze zahraničí. Některé muslimské skupiny nás křesťany považují za cizince nebo spojence Západu, a to z nás dělá terč nenávisti a předsudků. Jsme křesťané, ale jsme i úplnými Pákistánci“. V této souvislosti dodal, že „je nutné, aby podporovali vzájemné soužití s muslimy, ale také budovali kulturu respektu, tolerance, vzájemného porozumění - a to prostřednictvím seminářů a oficiálních setkání. S muslimskými věřícími máme společné hodnoty, jako je pomoc trpícím a solidarita: v mnoha případech jsme pracovali bok po boku. Dialog s fanatiky samozřejmě není možný, ale přesto naše práce pokračuje a máme velkou naději do budoucna“.

06. 05. 2012, Fides