Panna Maria, Matka jednoty křesťanů. P. / čt 18. leden 2018

Obraz byzantské Průvodkyně na cestách života (Hedegetrie), přinesený sv. Cyrile... (pokračování)

USA: Zákon o poskytování zdravotních služeb je pokusem o odstranění náboženství ze společnosti

Nově jmenovaný denverský arcibiskup říká, že federální antikoncepční zákon je výsledkem velkého tlaku na odstranění náboženství z veřejné sféry.

„V podstatě nám říkají: ,Chceme, abyste předstírali, že jste nevěřící nebo ateisté stejně jako my, a právě taková by společnost měla být,´“ sdělil 28. května arcibiskup Samuel J. Aquila agentuře CNA, když zhodnotil způsob myšlení, který umožnil vznik takovéhoto zákona.

„Dnes jde o to, že ti, kdo nechtějí víru ve veřejné sféře, vlastně říkají: ,Chceme, abyste následovali naše bezvěrectví,´“ řekl.

Arcibiskup Aquila, jehož jmenování novým arcibiskupem Denveru bylo oznámeno 29. května, nazval tento federální zákon porušením prvního dodatku, které je jen dalším příkladem „úpadku náboženské svobody“, k němuž už nějakou dobu dochází.

„Je to znásilnění našeho svědomí a porušení náboženské svobody,“ řekl.

Federální antikoncepční zákon by ve své současné podobě nutil zaměstnavatele hradit zdravotní pojištění, které by pokrývalo antikoncepci, sterilizaci a látky vyvolávající potrat, i když to odporuje jejich náboženskému přesvědčení.

Ministryně zdravotnictví Kathleen Sebeliusová 10. února oznámila, že náboženské organizace, které slouží lidem stejné víry a zaměstnávají pouze lidi s toutéž vírou, budou mít drobnou „výjimku“ ze zákona.

Od té doby 43 katolických organizací po celé zemi včetně diecézí, charitativních organizací, nemocnic a univerzit podalo žaloby na Obamovu vládu s odvoláním na náboženskou svobodu.

Biskupové z každé diecéze v USA se vyslovili proti tomuto zákonu a varovali, že představuje vážné ohrožení náboženské svobody a kvůli němu by mohly být mnohé organizace uzavřeny.

Arcibiskup Aquila řekl, že bude i „nadále hovořit“ proti tomuto zákonu a bude „pomáhat lidem, aby si uvědomili, že zde dochází k porušování svobody“.

Křesťané, řekl, by měli činit totéž, i když je to nepopulární. „Máme-li se stát mučedníky, budiž,“ řekl. „Konáme to pro Pána.“

Arcibiskup řekl, že ač tyto věty možná znějí pesimisticky, historie však již ukázala, že katolická církev je schopna takovému protivenství odolat.

V celé dvoutisícileté historii křesťanství „došlo k vzestupu a pádu mnoha vlád“, řekl arcibiskup Aquila, „ale církev je stále tady“.

18. 06. 2012, CNA