sv. Růžena Limská / st 23. srpen 2017

Pocházela z Peru. Od dětství žila ctnostným životem a s touhou po pokání. Na kř... (pokračování)

Celostátní manifestace na podporu života v USA

Pro-Life Action League a společnost Citizens for a Pro-Life s potěšením oznamují, že se v pátek 8. června bude po celých Spojených státech konat další manifestace za náboženskou svobodu.

Demonstrace 8. června naváže na obrovský úspěch první demonstrace konané 23. března.

Tehdy se ve 145 městech od jednoho pobřeží k druhému shromáždilo více než 63 000 Američanů, kteří odmítli nový mandát amerického ministerstva zdravotnictví a sociálních služeb (HHS), který vyžaduje, aby všichni zaměstnavatelé prostřednictvím zdravotního pojištění poskytovali bezplatné antikoncepční prostředky, sterilizaci a přípravky vyvolávající potrat, a to i v případě, že je to v rozporu s jejich svědomím.

Nyní boj pokračuje další demonstrací v pátek 8. června.

Právě teď je celý soubor Obamových zákonů o zdravotní péči, včetně represivního mandátu a potratové skuliny v zákoně, přezkoumáván nejvyšším soudem Spojených států. Rozhodnutí se očekává na konci června.

Pokud nejvyšší soud zruší Obamovy zákony o zdravotní péči, bude na manifestacích 8. června stanoven program pro budoucí reformu zdravotnictví, která bude respektovat náboženskou svobodu a svobodu svědomí.

Pokud však soud ponechá Obamovy zákony v platnosti, bude na manifestaci 8. června předán požadavek na zrušení zákona o zdravotní péči.

30. 05. 2012, Stand up for religious freedom