sv. Bernard z Clairvaux / ne 20. srpen 2017

Pocházel ze šlechtické rodiny ve Fontaines-lès-Dijon ve Francii. V roce 1111 vs... (pokračování)

Katolíci v Bosně nevítáni?

Stovky bosenských katolických rodin žijících v cizině se obrátily na Franjo Komaricu, biskupa Banja Luky, aby podpořil jejich snahu vrátit se zpátky do Bosny. Jeho prostřednictvím se také obrátili na dílo „Církev v nouzi“ o materiální pomoc při obnově domů a infrastruktury. „To by ovšem měl být úkol vlády,“ řekl biskup, „ale katolíci zatím dostali z mezinárodní pomoci jen minimální podíl.“

Biskup si stěžuje na chybějící politickou vůli ze strany bosenské vlády i mezinárodního společenství pomoci bosenským katolíkům k návratu. Řekl, že jde o „dobře vypracovanou strategii“, jejímž cílem je vyhladit katolickou přítomnost v zemi. Jednotliví politikové v osobních rozhovorech připouštějí, že podle jejich názoru katolíci „nemají v Bosně co dělat“. Na to biskup namítá, že „pro Bosnu není dobré, když vylučuje jednu celou náboženskou skupinu“. Chorvatští katolíci navíc nejsou v zemi hosty, ale nejstarší národní skupinou, řekl biskup.

Z 835 tisíc katolíků, kteří v Bosně-Hercegovině žili před válkou, zůstalo jen 450 tisíc. 40 % bosenského obyvatelstva se hlásí k islámu, 31 % patří k srbsko-pravoslavné církvi. Katolíci nyní tvoří 10 % obyvatel.

Na snímku zbořený katolický kostel v bosenském Kupresu.05. 06. 2012, Kathnet