sv. Bernard z Clairvaux / ne 20. srpen 2017

Pocházel ze šlechtické rodiny ve Fontaines-lès-Dijon ve Francii. V roce 1111 vs... (pokračování)

Kostarika potřebuje zákony chránící život, a ne potraty nebo umělá oplodnění

Biskupská konference Kostariky (CECR) vydala na závěr svého 103. řádného zasedání zprávu, v níž uvádí, že země potřebuje zákony chránící život od početí, a ne aby byl život napadán potraty nebo legalizací umělého oplodnění.

Prohlášení biskupů bylo vydáno v době, kdy se Interamerický soud pro lidská práva snaží Kostarice vnutit umělá oplodnění, která zákony této země nedovolují.

Více než 60 skupin bránících život varovalo, že pokud bude vnuceno umělé oplodnění, soud to může považovat za precedens, který by mohl hnutím namířeným proti životu pomoci legalizovat potraty v zemi.

„Jsme svědky toho, že se upřednostňuje série ‘návrhů zákonů’, které neodpovídají skutečným potřebám našeho lidu ani neberou v úvahu důstojnost lidské osoby, povahu rodiny a hodnoty kostarické společnosti vzhledem k umělému oplodnění, reprodukčnímu a sexuálnímu zdraví, potratům a soužití osob stejného pohlaví,“ píše se ve zprávě z 9. února.

Biskupové uznali roli školy jako partnera při vzdělávání dětí. Nicméně upozorňují, že pokud jde o sexuální výchovu, „za žádných okolností nesmějí být rodiče nuceni dovolit, aby jejich děti podstupovaly sexuální výchovu omezenou na názorné informace o sexu zbavené morálních hodnot a podávané jazykem a metodikou, která nerespektuje přirozený stud dětí ani autoritu jejich rodičů“.

V této souvislosti biskupové podporují práci učitelů náboženství, protože ti zajistí, aby „studenti byli poučeni o katolickém učení a praxi. Tento způsob evangelizace, kterému se věnujete, je zároveň nástrojem humanizace a předávání trvalých hodnot naší kultury“.

„Obracíme se na sdělovací prostředky, sociální sítě a na ty, kdo utvářejí veřejné mínění, aby si navzdory různým ekonomickým, politickým a ideologickým zájmům udrželi smysl pro odpovědnost a službu společnému dobru a používali tyto nástroje na podporu skutečných hodnot, jež jsou vlastní kostarické společnosti,“ dodávají.

Biskupská konference Kostariky také připomněla, že příští rok se bude v diecézi Cartago konat 4. národní eucharistický kongres, který bude současně oslavou stého jubilea prvního kongresu, jenž se konal roku 1913.

Zároveň se biskupové spojili v modlitbě za papeže Benedikta XVI. a „za úspěch jeho apoštolské návštěvy“ Mexika a Kuby ve dnech 23. až 28. března, „aby se stala časem duchovní obnovy našich bratrských národů a církve v Latinské Americe“.

24. 02. 2012, ACI Prensa