sv. Bernard z Clairvaux / ne 20. srpen 2017

Pocházel ze šlechtické rodiny ve Fontaines-lès-Dijon ve Francii. V roce 1111 vs... (pokračování)

Debata o ochraně života od početí v evropských institucích?

Oktáva pro život – tak by se dala nazvat série iniciativ na obranu nenarozených dětí. Zahájil ji Pochod pro život od římského Kolosea až k Andělskému hradu minulou neděli a vyvrcholí zítřejším Dnem pro život (Life Day 2012) ve vatikánské aule Pavla VI. Ke členům Hnutí pro život z celé Itálie se připojí četní zástupci nových církevních hnutí a komunit i církevních asociací, které pracují ve prospěch rodiny.

Důvodů k manifestaci hájící počatý život je tohoto roku více: smutné výročí italského potratového zákona, který má na svědomí dosud pět a půl milionu vražd; vyhlášení výsledků 25. edice evropské studentské soutěže na obhajobu života (letos se jí zúčastnil na milion studentů) a především vyhlášení iniciativy „Jeden z nás“.

O co se jedná? Výbor složený z jedenadvaceti národních Hnutí pro život předložil Evropské unii žádost o podpisovou akci, která by mohla zahájit debatu o ochraně života od jeho početí v rámci evropských institucí.

Evropské úřady žádost přijaly 11. května. Tímto datem se také zahájila roční lhůta, během které Hnutí pro život musí shromáždit alespoň milion podpisů obyvatel nejméně sedmi evropských zemí. Jak zdůrazňují organizátoři, Evropská unie nemá právo měnit legislativu jednotlivých členských států týkající se ochrany života, avšak může se zasadit v rámci vlastních institucí o prosazení rovné důstojnosti pro všechny lidské bytosti již od jejich početí. Rovněž může tento princip aplikovat na vědecký výzkum, podporu rozvoje členských států či jejich zdravotního systému. Evropská Hnutí pro život proto vyzývají ke hlasité kampani na obhajobu těch, kdo hlas nemají, v okamžiku krize, nedůvěry a rezignace, kterým Evropa prochází.

21. 05. 2012, RadioVaticana.cz