sv. Růžena Limská / st 23. srpen 2017

Pocházela z Peru. Od dětství žila ctnostným životem a s touhou po pokání. Na kř... (pokračování)

Sjednotit se k obraně víry

Apoštolský nuncius v USA mons. Carlo Maria Viganò řekl na setkání americké biskupské konference, že těžkosti, jimž dnes Církev čelí, musejí být podnětem k tomu, aby se Církev sjednotila v obraně víry.

Církev čelí za Obamovy vlády útokům na náboženskou svobodu a svobodu svědomí. Je třeba, aby mluvila jedním hlasem a nepodléhala taktice nepřítele, který ji chce rozdělit. Je třeba posílit úlohu biskupa jako skutečného pastýře diecéze. Nuncius vyzdvihl společnou iniciativu „Čtrnáct dní za náboženskou svobodu“. Biskupové nyní musejí podle nuncia posílit prorocký rozměr svého úřadu. Musejí určovat cestu a prosazovat pravdu Evangelia a novou evangelizaci.02. 07. 2012, ACI Prensa