sv. Helena / pá 18. srpen 2017

Pocházela z Bithýnie. S Konstanciem Chlorem, kterého upoutala svou krásou, měla... (pokračování)

Blíží se blahořečení nástupce zakladatele Opus Dei

Papež Benedikt XVI. schválil dekret o uznání heroických ctností biskupa Alvara del Portillo, nástupce svatého Josemaríi Escrivá de Balaguer, zakladatele Opus Dei.

„Na biskupa Alvara vzpomíná velmi mnoho mužů a žen jako na mírného kněze, který věrně miloval Boha a byl těsně spojen s církví a papežem,“ poznamenal biskup Javier Echevarría, současný prelát Opus Dei.

„S láskou a ohromnou šlechetností se naučil sloužit svatému Josemaríovi Escrivá de Balaguer, svým bratřím - a později synům a dcerám - v Opus Dei, svým příbuzným, přátelům a kolegům,“ uvedl biskup.

„Svými kázáními pomohl stovkám tisíc lidí v různých zemích, které navštívil, nacházet štěstí ve věrnosti Ježíši Kristu.“

Biskup Alvaro del Portillo se narodil 11. března 1914 v Madridu. Byl třetí z osmi dětí. Jako inženýr, doktor filozofie, humanitních věd a církevního práva se v roce 1935 připojil k Opus Dei a brzy se stal blízkým spolupracovníkem svatého Josemaríi Escrivá de Balaguer, který tuto prelaturu založil.

Roku 1944 byl vysvěcen na kněze a v roce 1946 se odstěhoval do Říma. V letech 1947 až 1950 pomáhal rozšířit Opus Dei v Itálii a zaměřoval se na křesťanskou formaci laiků.

Od pontifikátu Pia XII. až do pontifikátu Jana Pavla II. zastával různé funkce u Svatého stolce. Byl aktivním účastníkem Druhého vatikánského koncilu a řadu let působil jako poradce při Kongregaci pro nauku víry.

Po smrti svatého Josemaríi Escrivá byl 15. září 1975 zvolen jeho nástupcem. 28. listopadu 1982 Jan Pavel II. ustanovil osobní prelaturu Opus Dei, učinil otce Alvara del Portillo jejím prelátem a 7. prosince 1990 jej jmenoval biskupem.

Biskup del Portillo podporoval rozšíření Opus Dei ve dvaceti zemích a jako jeho vůdce pomáhal zahájit řadu sociálních a vzdělávacích iniciativ. Zemřel v Římě 23. března 1994, jen několik hodin po návratu z pouti do Svaté země. Po jeho smrti tisíce lidí dosvědčily jeho laskavost, vřelý úsměv, pokoru a vnitřní pokoj.

09. 07. 2012, CNA