sv. Růžena Limská / st 23. srpen 2017

Pocházela z Peru. Od dětství žila ctnostným životem a s touhou po pokání. Na kř... (pokračování)

Monarchisté: Perverznost pochodu Prague Pride

Na den 18. srpna se připravuje již druhý pochod Prague Pride, který je inspirovaný akcí Gay Pride konanou v hlavním městě EU Bruselu. Monarchistické občanské sdružení MONOS vyjádřilo ve středu 11. července ke konání této akce svůj nesouhlas. Jako vrchol provokace a výsměch všem zdravým tradicím českého národa považují již samotný začátek pochodu, jenž se má uskutečnit na Václavském náměstí pod sochou svatého Václava, který je hlavním patronem naší země a symbolem české státnosti.

Celou událost zaštítil primátor hlavního města Prahy Bohuslav Sobotka, zástupce ODS. Je ovšem zarážející, že tento člověk, deklarující konzervativní hodnoty, tímto aktem, jak se vyjadřují členové MONOSu, dokazuje její licoměrnost. Podpora primátora se podílí na destrukci rodiny v naší zemi a poukazuje na civilizační a společenský úpadek.

„Nejsme stiženi politickou korektností a nebojíme se nazvat tuto akci pravým jménem. Jde o exhibicionismus, nejedná se o žádnou manifestaci pozitivní, postmoderními intelektuály adorované jinakosti, nýbrž o veřejnou manifestaci zvrhlosti. Svědčí o tom i doprovodný program. Akce tohoto typu jen podporují již tak značný mravně-duchovní rozklad národa. Ve vztahu k homosexuálům jsou navíc ve svém důsledku pro tuto komunitu kontraproduktivní. Spolu s efektivním užíváním politicky korektních nálepek typu „homofobie“, „transfobie“ a podobných je nám stále agresivněji vtloukáno do hlavy, že každá sexuální deviace či choroba je vlastně jen mravně indiferentní jinakostí a že nemocnými jsou všichni tmářští zpozdilci, kteří si to nemyslí. Nuže: my si to nemyslíme.“

Tuto akci a jí podobné považují za útok na instituci rodiny, kterou tvoří svazek mezi mužem a ženou a je určen k výchově dětí. Protipřirozené homosexuální svazky nemohou funkci přirozeného heterosexuálního manželství nijak nahradit.

„V programu akce nás pak speciálně pohoršuje konání ekumenické bohoslužby, což jen potvrzuje nepřijatelnost tzv. moderního ekumenismu. Pohoršuje nás, že proti této bohoslužbě nezvedla důrazný hlas katolická církev.“14. 07. 2012, MONOS