sv. Bernard z Clairvaux / ne 20. srpen 2017

Pocházel ze šlechtické rodiny ve Fontaines-lès-Dijon ve Francii. V roce 1111 vs... (pokračování)

V západním světě má protikřesťanské násilí sofistikovanou podobu

V pátek 6. července skončilo 20. zasedání Rady OSN pro lidská práva, kde vystoupil arcibiskup Silvano Tomasi, stálý pozorovatel Svatého stolce u této instituce, a hovořil o rostoucím protikřesťanském násilí ve světě. Toto násilí má dvě formy. Jednak násilnou, zejména v poslední době v Nigérii, Keni, ale i v dalších částech světa, zvláště v zemích, které výslovně neuznávají lidská práva. Objevuje se však také násilí v sofistikované podobě, zejména v Evropě a Spojených státech amerických. Mons. Tomasi k tomu říká:

„V západním světě se negativní postoj k náboženství nevyjadřuje fyzickým násilím, ale zaváděním sofistikovaných mechanismů a způsobů, odrážejících se v legislativě dané země, která se snaží vnucovat laicistickou filosofii, která není neutrální, i když tvrdí, že nechává prostor všem kulturním, náboženským i nenáboženským projevům a přesvědčením. Ukládá totiž určitý styl života a způsob myšlení, který ponechává málo prostoru na náboženská přesvědčení. Tváří v tvář této skutečnosti je potřebné, aby se mezinárodní společenství, zvláště společenství věřících a zejména křesťanská komunita chopila své odpovědnosti a dala na srozuměnou, že pravá svoboda v sobě zahrnuje konkrétní možnost konat nejen bohoslužebný kult, tedy modlitbu na individuální úrovni, ale aby se mohla kolektivně podílet také na životě společnosti prostřednictvím sociálního působení a svobodně vyjadřovat vlastní přesvědčení a hodnoty takovým způsobem, aby se mohly stát také součástí obecného blaha,“ říká stálý pozorovatel Svatého stolce u Rady OSN pro lidská práva v Ženevě.

09. 07. 2012, Radio Vaticana