sv. Růžena Limská / st 23. srpen 2017

Pocházela z Peru. Od dětství žila ctnostným životem a s touhou po pokání. Na kř... (pokračování)

Události v týdnu 25. 6. – 1. 7.

Skončilo fotbalové EURO 2012 a mnohé jistě nepřekvapilo, že španělský tým získal vítězství. A právě tato událost se stala námětem pro pravidelnou rozhlasovou glosu pražského arcibiskupa kardinála Dominika Duku OP, který fotbal přirovnává k zábavám antického Říma, jejichž heslem bylo „chléb a hry“. Úkolem takové zábavy bylo přikrýt problémy dané doby. „K šampionátu papež Benedikt XVI. poznamenal, že ’je to událost, která se netýká jen fanoušků, nýbrž celé společnosti‘. Papež napsal: ’Kolektivní sport, jakým fotbal je, je důležitou školou respektu k druhému, včetně soupeře. Vychovává k osobnímu odříkání ve prospěch celku, zhodnocuje nadání každého člena družstva, překonává individualismus a egoismus.‘ “ Závěrem glosy pak dodává: „Možná by i pro společnost, pro politický život, nebylo špatné vzít si příklad ze správného sportu, ze hry fair play. Závazek čestné hry, uznání soupeřových kvalit, schopnost myslet více na celek než na vlastní výhody – to vše jsou přece nádherné zásady, kterým se od skutečných sportovců můžeme učit.“

A jaké proběhly společenskopolitické události v minulém týdnu?

Skončil další školní rok a s ním skončilo i téměř dvacetileté působení Biskupského gymnázia v Letovicích. Důvodem byl nízký počet studentů a uchazečů o studium, proto dojde ke sloučení školy s Biskupským gymnáziem v Brně.

Na Velehradě 24.-26. června proběhla II. Konference o řeholním životě, tentokráte na téma: Duchovní cvičení v řeholním životě. Celkem se zúčastnilo na 60 zasvěcených sester a bratří z ČR. Účelem konference je vytvoření prostoru pro vzájemné sdílení zkušeností a získání nových impulsů Ducha Svatého a síly ke službě lidem.

Dne 27. června přijal pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP a ostatní držitelé klíčů Korunní komory pozvání prezidenta Václava Klause k 2. setkání Rady katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Obsahem setkání byl další rozvoj svatovítského chrámu. K dalším projektům, na nichž se pracuje, je nové osvětlení katedrály a pořízení nových varhan. Stávající varhany byly koncipovány pro nedostavěnou chrámovou budovu, takže nyní již nevyhovují.

Ve stejný den byla sloužena mše svatá za Svatého otce v pražské svatovítské katedrále. Hlavním celebrantem byl apoštolský nuncius v ČR Mons. Giuseppe Leanza. Jeho pozdrav si můžete přečíst v odkazu: tisk.cirkev.cz/res/data/147/016644.pdf?seek=1. Slavnostní mše byla sloužena u příležitosti 85. narozenin papeže Benedikta XVI. a 7. výročí jeho pontifikátu.

Dne 28. června se začal točit film s názvem Apoštolové Slovanů. Bude se jednat o dokudrama ztvárňující život svatých Cyrila a Metoděje. Autoři snímku se inspirovali prací kolegů z BBC. Příští rok v květnu se můžeme těšit na premiéru.

Mezinárodní cenou prestižní soutěže Per Artem ad Deum, kterou uděluje Papežská rada pro kulturu, byl oceněn český režisér Otakáro Mária Schmidt. Jeho filmy skončily na čtvrtém místě. Svou cenu si převezme 29. září za účasti kardinála Gianfranca Ravasiho, prezidenta Papežské rady pro kulturu.

O víkendu se v areálu Rosa Coeli v Dolních Kounicích uskutečnil křesťanský festival Kefasfest, jehož záštitu převzal brněnský biskup Vojtěch Cikrle. Účastníci si mohli zkusit práci na hrnčířském kruhu, prohlédnout si zdejší klášter a město a další zajímavý duchovně-kulturní program.

Česká obec sokolská tento rok slaví 150. výročí od svého založení. Jednou z významných akcí, která se při této příležitosti koná, je XV. všesokolský slet, jenž probíhá ve dnech 1. až 6. července. V neděli, kdy byl program zahájen pro účastníky sletu, slavil v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha mši svatou pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP. Bohoslužba patří k důležité součásti programu. Kromě Sokolů se jí zúčastnili také zástupci sportovní organizace Orel, kteří tím vyjádřili kolegialitu a přátelství.

„Navždy staré, navždy nové – posvátné poklady“ je název výstavy současného amerického umělce Richarda Cannuliho, který v prostorách kláštera sv. Tomáše v Praze vystavuje jedinečné ikony vytvořené různými výtvarnými technikami. „Z těchto uměleckých děl dýchá vzácný duch mysticismu. Výstava pomáhá umělci dostat se do kontaktu se svým publikem a jednotlivé diváky vyzývá, aby se sobě navzájem otevřeli a snažili se respektovat ducha a tajemství života,“ poznamenává Burton Wasserman, recenzent časopisu ICON. Autor vystavovaných děl je klasický ikonografista a mezinárodně uznávaný výtvarník pracující s akvarelem, textiliemi a sklem. V roce 1999 byl vysvěcen na kněze.03. 07. 2012, RC