sv. Bernard z Clairvaux / ne 20. srpen 2017

Pocházel ze šlechtické rodiny ve Fontaines-lès-Dijon ve Francii. V roce 1111 vs... (pokračování)

Události v týdnu 2.–8. července

Na začátku minulého týdne jednali čeští a moravští biskupové ve dnech 3. a 4. července na Velehradu. Proběhlo tam 90. plenární zasedání České biskupské konference. Kromě uplynulých událostí, jako byla např. Noc kostelů, se zvláště druhý den zaměřili na schválení nových směrnic Charity ČR a dalších záležitostí. Litoměřický biskup Jan Baxant, předseda rady ČBK pro zdravotnictví, předložil návrh stanov a jednací řády Katolické asociace nemocničních kaplanů, jež biskupové schválili. Schváleny byly také národní úmysly apoštolátu modlitby na rok 2013 a návrh zřízení Rady ČBK pro podporu teologie a ceny za teologickou monografii. Projednávány byly také organizační záležitosti týkající se beatifikace 14 františkánských mučedníků, která se uskuteční 13. října 2012 v Praze. Biskupové se také zabývali hledáním řešení problematiky tzv. „výhrady svědomí“ katolických lékárníků, kteří v souladu s učením katolické církve odmítají prodej postkoitálních abortiv.

Na Velehradu se také konal 13. ročník Dnu lidí dobré vůle v předvečer slavnosti svatých Cyrila a Metoděje. Návštěvníci se mohli zúčastnit kurzu „Školy lásky v rodině“, věnovaného rodinným vztahům a výchově dětí. Pro přítomné bylo připraveno bohaté sportovní, kulturní a samozřejmě duchovní vyžití. Již po osmé proběhlo ruční přepisování Bible. „Jsem rád, že opsání kousku Písma svatého zůstává stále v srdcích účastníků. Doufám a přeji si, aby tomu tak bylo i nadále,“ pronesl své přání arcibiskup Jan Graubner. Písmo svaté je jistě v centru odkazu věrozvěstů. V rekordním počtu proběhlo dvanácté setkání vozíčkářů v rámci Dnů lidí dobré vůle. Ve večerních hodinách se uskutečnil koncert, během něhož mohli lidé například formou dárcovských SMS přispívat na charitativní projekty, tentokráte na Cyrilometodějskou církevní školu v Brně, Občanské sdružení ONŽ – pomoc a poradenství pro ženy a dívky, Centrum pro rodinný život Olomouc a Nadační fond Adiuvare.

Největší událostí byla slavnost jistě pro náš český národ zvláště významná – oslavy příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Velehrad, kam věrozvěsti doputovali, se i tento rok stal místem setkání, slavení a místem, kde se mnozí modlili nejen za víru v české zemi.

Mnoho lidí podniklo na Velehrad pěší pouť. Úmysly lidí byly nejrůznější. „Já tu pouť přijímám jako oběť za svoji dceru, která je nemocná, aby se uzdravila a za svoje vnoučata a za celou rodinu,“ uvedla 2. 7. pro Události ČT poutnice z Prahy.

Velikost a význam obou světců, které jsme si minulý týden připomněli, také zmiňuje pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP ve své pravidelné glose, která zaznívá v neděli na ČRo. Tentokráte zdůrazňuje, jak tyto světce pojímat. Na jednu stranu to jsou nositelé Evangelia a na druhou stranu také nositelé kultury. „Že uvažování o nich nemá být schematicky jednostranně zaměřeno, nám připomněl i papež Jan Pavel II. Ten totiž oba svaté bratry jmenoval spolupatrony Evropy, hned vedle známého svatého Benedikta. Tento zakladatel západního mnišství a vzdělanosti byl tak doplněn vzdělanými východoevropany. Evropa vyžadovala podle papeže Jana Pavla II. novou evangelizaci, a tak dostala nové vzory. Jmenování spolupatrony Evropy se stalo podnětem ke studiu jejich odkazu i v západní části Evropy. Dílo obou bratří, nejen to pastorační, ale i vědecké, bylo pozorně a s překvapením zkoumáno. Ukázalo se, že nebyli jen překladateli Písma svatého nebo tvůrci prvního zákoníku na našem území, ale že ke svému poslání přistupovali opravdu tvůrčím způsobem.“ Na samotný závěr autor glosy dodává, že to, co dokázali, i po mnoho stech letech bere dech. Jejich mise spočívající v šíření radostné zvěsti je i pro nás křesťany v dnešní době zvláště příkladná.

A ne nadarmo příprava na cyrilometodějské jubileum přináší „možnost oslovit širší veřejnost a realizovat ideje nové evangelizace,“ jak napsal Jaroslav Šebek 5. července pro Radio Vaticana. Šířit evangelijní zvěst pak znamená znát duchovní a kulturní kořeny a jejich souvislosti. K tomu nám jako vhozená rukavice může posloužit 1150. výročí příchodu svatých věrozvěstů ze Soluně. Na totéž upozornil kardinál Miloslav Vlk ve své homilii na slavnost svatých Cyrila a Metoděje na Velehradu, kam letos do nově opraveného areálu doputovalo na dvacet tisíc poutníků. Na závěr hlavní poutní bohoslužby 5. července byly již tradičně představeni ti, kdo byli oceněni Českou biskupskou konferencí. Řád sv. Cyrila a Metoděje obdržel malíř Milivoj Husák. Děkovné uznání ČBK si převzali básnířka a disidentka Iva Kotrlá, umělecký fotograf Jindřich Štreit a vedoucí Svatomichalské gregoriánské scholy Josef Gerbrich. Pamětní medaili ČBK obdržela Marie Svatošová, zakladatelka hospicového hnutí, Jaroslav Dufek, ředitel České katolické charity a Bohumil Svoboda, filmový pracovník a spolupracovník kardinála Tomáška.

Krátce ze zahraniční

Odvolání biskupa nepatří k běžným církevním záležitostem, ale v minulém týdnu jsme obdrželi zprávu, že papež Benedikt XVI. odvolal z funkce dvaapadesátiletého trnavského arcibiskupa Róberta Bezáka. Konference biskupů Slovenska tento případ nijak nekomentovala: „rozhodnutí Svatého otce přijímáme v duchu víry a synovské poslušnosti.“09. 07. 2012, RC