sv. Helena / pá 18. srpen 2017

Pocházela z Bithýnie. S Konstanciem Chlorem, kterého upoutala svou krásou, měla... (pokračování)

50. mezinárodní eucharistický kongres v Dublinu

Irsko: Na 50. mezinárodním eucharistickém kongresu, který se uskuteční ve dnech 10.-17. června v irském Dublinu, organizátoři očekávají okolo 25 tisíc poutníků. O průběhu a stavu příprav informovala média ve čtvrtek minulého týdne po zasedání biskupů.

Program kongresu, na kterém vystoupí 223 řečníků, zahrnuje 160 workshopů, jež budou tvořit kulaté stoly, skupinové reflexe a koncerty. Mezi sedmi tisíci mezinárodními poutníky ze 123 zemí bude například i delegace z Japonska, Tanzanie, ale také ze Spojených arabských emirátů a nebo Taiwanu. Okolo 80 tisíc poutníků se sejde na závěrečném ukončení sjezdu v neděli 17. června v Croke Parku, kde bude slavnosti předsedat kardinál Marc Ouellet, prefekt Kongregace biskupů, kterého Svatý otec jmenoval za zvláštního vyslance pro slavení eucharistického kongresu. Celé akci bude předcházelo Mezinárodní teologické sympozium od 6.-9. června, kterého se zúčastnilo 320 účastníků. Vystoupí na něm i kardinál Kurt Koch, předseda Papežské rady pro jednotu křesťanů, a honduraský kardinál Rodríguez Maradiaga.

10. 06. 2012, SIR Europe