sv. Helena / pá 18. srpen 2017

Pocházela z Bithýnie. S Konstanciem Chlorem, kterého upoutala svou krásou, měla... (pokračování)

Dárcovství orgánů projednáváno na sympoziu ve Velké Británii

Před několika týdny v Anglii mladý muž, který utrpěl vážné poranění mozku, požadoval, aby jeho rodina zabránila lékařům vypnout podpůrné přístroje, až upadne do kómatu. U Stevena Thorpea byla konstatována mozková smrt, ačkoli jeho srdce stále tlouklo. Mozková smrt je kritériem, které se často používá při rozhodování, zda mají být vypnuty život podporující přístroje anebo zda mohou být odebrány orgány pro transplantaci. Případy, jako je Thorpeův, vyvolávají otázky týkající se morálnosti odebírání orgánů od lidí, u nichž byla konstatována mozková smrt.

„V celém západním světě probíhá odebírání orgánů pro transplantace, většinou když srdce stále ještě bije, tzv. tlukoucí srdce mrtvoly, takže je velmi důležité, aby si lidé byli jisti tím, že tělo, které nevypadá jako typické mrtvé tělo, je opravdu mrtvé,“ řekl Dr. David Albert Jones, ředitel Anscombe Bioethics Centre, britské katolické instituce, která se zabývá morálními otázkami vyplývajícími z klinické praxe a biomedicínského výzkumu.

Anscombe Centre naplánovalo na úterý večer konferenci o „Katolickém pohledu na dárcovství orgánů“.

Dr. Jones řekl vatikánskému rozhlasu, že znepokojující není pouze otázka mozkové smrti, ale existují i ​​etické problémy související s dárcovstvím orgánů od lidí, jejichž srdce již přestalo bít.

„Problémem, který souvisí se smrtí oběhového systému, je hlavně to, jak dlouhou dobu srdce stojí, než začnete odebírat orgány, protože... orgány je třeba vyjmout co nejdříve, aby se daly použít,“ řekl. „I když se srdce zastavilo, není jasné, zda by se nepodařilo je znovu rozeběhnout.“

Diskuse v úterý večer byla nahrávána a bude k dispozici na webových stránkách Anscombe Bioethics Centre.

19. 05. 2012, News.va