sv. Bernard z Clairvaux / ne 20. srpen 2017

Pocházel ze šlechtické rodiny ve Fontaines-lès-Dijon ve Francii. V roce 1111 vs... (pokračování)

Mučedník z doby francouzské revoluce blahořečen

Otec Pierre-Adrien Toulorge (1757-1793), premonstrátský kněz umučený během francouzské revoluce, byl blahořečen 29. dubna v katedrále v Coutances ve Francii. Kardinál Angelo Amato, prefekt Kongregace pro svatořečení, předsedal obřadu blahořečení, kterého se účastnilo 1500 věřících a stovky kněží a řeholníků.

Když byl otec Toulorge odsouzen k smrti, řeholnice, která s ním byla uvězněna, plakala. Tento kněz ji však napomenul:

"Madam, slzy, které proléváte, jsou nedůstojné vás i mne. Co by světští lidé říkali, kdyby věděli, že ač jsme se vzdali světa, je pro nás těžké jej opustit? Budeme-li se zdráhat zemřít, dáme dětem tohoto století špatný příklad, a možná by vaše sklíčenost zavřela cestu ke spáse pro mnoho duší, které by se mohly ocitnout ve stejné situaci. Učme je naší věrností, co mají dělat. Ukažme jim, že víra vítězí nad mučením a otevírá cestu do nebe navzdory sebevětším snahám pekla.“17. 05. 2012, CatholicCulture.org