sv. Bernard z Clairvaux / ne 20. srpen 2017

Pocházel ze šlechtické rodiny ve Fontaines-lès-Dijon ve Francii. V roce 1111 vs... (pokračování)

Týden 14.–20. května

Na jedné straně četné informace o korupční události okolo poslance a bývalého středočeského hejtmana Davida Ratha a na druhé stejně napínavé události mistrovství světa v hokeji se staly středobodem zpráv uplynulého týdne. Nemůžeme k nim být lhostejní, ale zároveň to nebyly jediné události, které ovlivnily politicko-společenskou situaci v zemi. Pojďme se zaměřit na ty, které zahýbaly převážně katolickým světem.

V pondělí 14. května v klášterním kostele Obětování Panny Marie v Českých Budějovicích byl jmenován generální vikář českobudějovické diecéze P. Adolf Pintíř čestným prelátem. Tento titul, který uděluje papež, byl zveřejněn ku příležitosti jeho 60. narozenin.

V den slavnosti Nanebevzetí Páně ve čtvrtek 17. května zesnul v římské nemocnici Pia XI. kněz brněnské diecéze Mons. ThDr. Josef Laštovica, jenž během života působil jako prefekt v Papežské koleji Nepomucenum, sekretář Pastoračního ústavu Lateránské univerzity, generální sekretář Lateránské univerzity, pracovník pro Kongregaci pro zasvěcený život. Působil též v diplomatických kruzích Vatikánu a během totalitního režimu v naší zemi zahájil přednáškovou činnost v oblasti bioetiky. Poslední rozloučení proběhne v pátek 25. května 2012 v 15.00 hodin v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla a v sobotu 26. května 2012 v 10.30 hodin v kostele Narození Panny Marie v rodném Jimramově. Následně na místním hřbitově budou pochovány jeho ostatky.

Smrt je téma, které je v naší společnosti tabuizováno. Špatně se o ní píše i mluví, a přitom patří k životu každého člověka. Právě proto se v sobotu 19. května v nemocnici sv. Karla Boromejského v Praze konalo 7. Setkání křesťanských zdravotníků. Tématem konference byl způsob, jak hovořit s pacienty o smrti. Záznam přednášek a dalších příspěvků si můžete poslechnout na internetové adrese http://www.boromejky.cz/44.htm

V uplynulém týdnu jsme také oslavili 80. narozeniny kardinála Miloslava Vlka. K příležitosti jubilea byla slavena mše svatá, kterou celebroval kardinál Vlk spolu s českými, moravskými i zahraničními biskupy. Homilii pronesl plzeňský biskup František Radkovský, který v úvodu kázání děkoval Bohu za život jubilanta a připomněl důležité nacionálie. Zvlášť významný akcent kladl biskup Radkovský na kardinálovo působení a službu v hnutí Fokoláre. V uplynulém týdnu se v médiích objevila i řada podnětných rozhovorů s oslavencem.

V rámci neutěšené situace v Česku je zajímavé slyšet kardinálovo upozornění na škodlivost totalitního režimu, jež uvedl ve čtvrtek pro Českobudějovický deník: „Lež a nenávist nemohou být nikdy základem života společnosti. Láska v pravdě je síla, která je nosná pro život člověka i pro dějiny. Je velmi nebezpečné se z této mocné lekce dějin – kterou jsme mnozí na vlastní kůži zažili – nepoučit. My, kteří si to uvědomujeme, máme povinnost pro lásku k druhým dávat poučení dále. Kdo se nepoučí, vydává se do nebezpečí znovu prožívat dopad těžkých osudů, které nás v minulosti postihly. To není jen nějaký strašák, ale tvrdá realita dneška. Dnešní člověk nemá dostatečnou pokoru, aby si přiznal, že si sám nestačí. Že nevystačí s pravidly, která si sám vymyslí, že tu jsou vyšší autoritou dané zákony, které je nutno respektovat, protože jinak se jejich zanedbání musí bolestně zaplatit. Sobectví a nezodpovědnost vedou ke katastrofě i dříve pevných struktur.“

V sobotu pro ČRo 6 poskytl kardinál Vlk další rozhovor, ve kterém se zamýšlí nad příčinou současného stavu ve společnosti. Na otázku moderátora Petra Holuba „Podle jakých kritérií bychom měli ve volbách vybírat?“ kardinál Miloslav Vlk odpovídá, že bychom se v našem rozhodování neměli soustředit na volební kampaň, ale hodnotit podle uplynulých činností daného politika. Dále upozornil, že nečinný postoj občanů k politice není správný, protože každý jednotlivec nese spoluzodpovědnost na budoucnosti země. Celý rozhovor si můžete přečíst na webových stránkách Českého rozhlasu na webové adrese http://www.rozhlas.cz/cro6/stop/_zprava/s-kardinalem-miloslavem-vlkem-nejen-o-jeho-zivotnim-jubileu--1060910

Ze soboty na neděli se v chrámu Největějšího Srdce Páně v Praze konal první ročník duchovně nabité akce: Noc žalmů. V sedmihodinovém nočním bloku zaznělo všech 150 žalmů ze Starého zákona, které předčítalo na 70 čtenářů. K účasti přijal pozvání i herec a režisér Jaroslav Achab Haidler, který zdůraznil význam akce slovy z 42. žalmu: „Jako jelen prahne po tekoucích vodách, tak prahne člověk (zejména dnes, kdy skoro nic neplatí) po slovu, které neuhýbá“ (apha.cz). Jeden ze čtenářů se bezprostředně po akci vyjádřil takto: „Odcházel jsem hluboce vnitřně pohnutý. Byl to velice silný zážitek, stát v proudu Boží síly, která z vás vyzařuje do prostoru v podobě mluveného slova.“

Charita České republiky v těchto dnech spustila web určený primárně seniorům (http://seniori.charita.cz/ ) i jejich blízkým v rámci Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity.22. 05. 2012, RC