sv. Pius X. / po 21. srpen 2017

Pocházel z Riese v Itálii. Jeho jméno bylo Giuseppe Sarto. Jako kněz působil ve... (pokračování)

Události týdne 11.–17. června

Informace k situaci návrhu zákona o částečném narovnání státu s církvemi

I tento týden se k tomuto zákonu vyjádřila řada politiků i zástupců církví.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP poskytl 14. června interview pro ČT24, v němž uvádí na pravou míru nepravdivé či zkreslené informace, které se nejčastěji objevují v médiích, např. komu majetek patří, kdo určuje rozsah vydání, kolik pozemků po částečném navrácení bude opětovně patřit církvím, jak budou církve s majetkem nakládat, jak budou církve postupovat, nebude-li zákon schválen apod. Celý rozhovor můžete zhlédnout zde: www.ceskatelevize.cz/ct24/exkluzivne-na-ct24/181629-duka-obavam-se-ze-by-k-soudnim-zalobam-dojit-mohlo/ Dále se kardinál Dominik Duka OP vyjádřil k řeči poslance Miroslava Grebeníčka z KSČM, kterou pronesl 15. června 2012 na 40. schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Grebeníček na mnoha místech hanil církev a její touhu po majetku a politické moci, zdůrazňoval probíhající hospodářskou krizi a doporučoval církvím větší pokoru. „Sněmovna se proměnila v zasedání ústředního výboru KSČ. My tato slova velmi dobře známe a víme také, že za těmito slovy byly v 50. letech tisíce uvězněných nejenom kněží a řeholních sester, ale statisíce občanů, kterým šlo o demokracii,“ uvedl kardinál Duka. Důvodem návrhu zákona byla reakce církví na výzvu vlády, aby byly finančně samostatné, jak na mnoha místech a v mnoha rozhovorech uvádí kardinál Duka.

„Církev nebude bohatá ani po schválení navrhovaného zákona. Bude mít jen majetek, z jehož výnosu bude financovat svůj provoz. Tento majetek bude současně dávat práci mnoha lidem, a tak je zároveň velkým závazkem,“ řekl kardinál Duka.

Opravy a rekonstrukce církevního majetku

V obci Vajglov (část města Břidličná na Bruntálsku) byl opraven kostel sv. Antonína, jenž byl před rekonstrukcí v dezolátním stavu.

V Kuřimi se snaží místní kněz Adam Malczynski pocházející z Polska opravit faru, protože se jedná o místo, kde se kostelní společenství může bavit a posilovat ve víře. V rozhovoru pro MF DNES v souvislosti s mistrovstvím Evropy ve fotbale hodnotí i národnostní rozdíly českého a polského národa a také vztahy mezi nimi. Poláci mají Čechy rádi a to potvrzuje i P. Malczynski.

Brněnské echo za Nocí kostelů

Četnost návštěvníků letošního ročníku Noci kostelů svědčí o velkém zájmu o křesťanskou kulturu a její hodnoty. V Brně proto byla v neděli 17. června sloužena mše svatá pro hledající v katedrále sv. Petra a Pavla. Přítomní se měli zamyslet nad tématem: „Přemýšlíme, zda Bůh je, nebo není. Ale jestli Bůh není a nikdy nebyl, proč jsme vlastně obtěžování o něm přemýšlet?“ Pro zájemce byla dále připravena moderovaná modlitba a následná beseda.

Kultura

Na Svatém Hostýnu se o víkendu 15.-17. června nedaleko baziliky konala řada divadelních představení, protože tam probíhal festival farních divadel, jenž přilákal řadu diváků. Zástupci farních divadelních společenství měli díky festivalu možnost společně sdílet zkušenosti s touto svou prací i s duchovními zážitky.

V Třeboni byla zahájena výstava o historii Bible, která potrvá do 30. srpna. Jedná se o putovní výstavu, během níž návštěvníci mohou zhlédnout nejen knižní exponáty, ale i informační panely a biblické mapy. Do doprovodného programu je zařazeno i ruční přepisování Bible, přednášky, koncerty a výstava umění s biblickou tematikou.

Druhý ročník KOMPASu

Ve středu 13. června v Praze a 14. června v Olomouci proběhlo setkání KOMPASu, sdružení křesťanských obchodníků, manažerů, podnikatelů a samostatně výdělečných osob. Během akce proběhla diskuse nad nejčastějšími problémy v souvislosti s podnikatelskou činností. Spoluorganizátor akce Jiří Jemelka sděluje důvody setkání: „Přítomní podnikatelé zdůrazňovali přínos těchto setkání v oblasti inspirace, povzbuzení a podpory při jejich podnikání coby křesťanů, uvítali by dobré i špatné zkušenosti svých kolegů, pozitivní příklad člověka, který už něco v podnikání dokázal, zůstal křesťanem a normálním člověkem, uvítali by zamyšlení nad tím, jak se zlepšovat a řešit problémy ve svých živnostech či podnicích, rádi by se pokusili ovlivnit vytváření vhodného podnikatelského prostředí a uvítali by možnost propojovat různá setkávání křesťanských podnikatelů, ať už by se jednalo o KOMPAS či jiná sdružení podobného zaměření.“ Případní zájemci o bližší informace o aktivitách sdružení mohou psát organizátoru na e-mailovou adresu: jiri.jemelka@btci.cz.18. 06. 2012, Res Claritatis