sv. Pius X. / po 21. srpen 2017

Pocházel z Riese v Itálii. Jeho jméno bylo Giuseppe Sarto. Jako kněz působil ve... (pokračování)

Veřejný dialog o víře a hudbě

Vatikán. Do kostelů se musí vrátit dobrá sakrální hudba, která napomáhá modlitbě. Během liturgie nelze hrát cokoli. Je třeba vzdát se hudebních banalit – tvrdí shodně kardinál Gianfranco Ravasi a Riccardo Muti. Předseda Papežské rady pro kulturu a jeden z nejznámějších italských dirigentů vedli včera v Římě veřejný dialog o víře a hudbě. Debata se dotkla také hudby, s níž se dnešní věřící setkávají v kostelech. Jak vatikánský kardinál, tak italský dirigent se shodli, že problém nelze brát na lehkou váhu.

Podle kardinála Ravasiho je kořen problému už v seminární výchově. Budoucí kněží by měli být obeznámeni s problematikou, aby se posléze vyvarovali příliš snadných voleb několika nejrozšířenějších písní. „Kněží chtějí hudbu snadnou a srozumitelnou a často sklouznou k banálnostem,“ říkal kard. Ravasi. Podle Riccarda Mutiho není kritériem dobré sakrální hudby to, zda je obtížná nebo snadná, ale zda přivádí ke zkušenosti Boha. „Kytara například dělá hudbu srozumitelnější. Dobré hudbě ovšem vůbec není nutné rozumět, protože se nás zmocňuje, unáší nás k Bohu – a to platí i pro nevěřící,“ zdůraznil italský dirigent.

Podle kardinála Ravasiho se návrat dobré hudby do kostelů pojí rovněž s návratem dobrých muzikantů. Pánu Bohu nesmíme hrát cokoli, je na místě využívat pomoci profesionálů – zdůraznil šéf vatikánského úřadu pro kulturu.

12. 06. 2012, RadioVaticana.cz