Kontakt


Res Claritatis, z.s.

redakce@rcmonitor.cz
Číslo účtu: 2400089111/2010

Res Claritatis je spolek, jehož účelem je kulturní a vzdělávací činnost zaměřená na prevenci náboženské nesnášenlivosti. Res Claritatis nikdy nebylo, není a nikdy neplánuje být příjemcem státních nebo jiných dotací. Vše, co dělá, se děje díky darům mnoha konkrétních lidí. I vy mezi ně můžete patřit.


Publicistický čtrnáctideník Monitor

Šéfredaktorka: Zdeňka Rybová
Redakční rada: Mgr. Roman Cardal, Ph.D.; P. Mgr. PhDr. Štěpán Filip, Ph.D., OP; Mgr. Andrej Kutarňa; Ing. Vojtěch Macek; prof. Tomáš Machula, Th.D., Ph.D.; Mgr. Jan Šindelka; Mgr. Radim Ucháč
Teologický poradce: P. Mgr. Evermod Jan Sládek OPraem.

Publicistický čtrnáctideník Monitor vyšel poprvé u příležitosti slavnosti sv. Václava 27. září 2004. Mapuje dění ve společnosti katolickýma očima. Na 16 stranách zveřejňuje komentované zprávy, politické a kulturní komentáře, věroučná témata, rozhovory.

Vychází s církevním schválením Arcibiskupství pražského č.j.: arc/419/10 ze dne 10. 9. 2010. Církevní schválení se uděluje časopisům jako potvrzení, že v nich nejsou bludy v oblasti víry a mravů. Neznamená to však, že udělovatel schválení se ztotožňuje s názory jednotlivých článků.

Vydávání Monitoru je možné jedině díky zaslaným darům. Náklady na přípravu, tisk a distribuci jednoho čísla vycházejí asi na 35 Kč, což za rok činí přibližně 850 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. Dary lze podle § 15 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb. uplatnit pro snížení základu daně.

načíst další


Články e-mailem

Týdenní přehled nových článků přímo do vaší e-mailové schránkyČtrnáctideník Monitor

Tištěný publicistický čtrnáctideník Monitor bude ve vaší poštovní schránce každý druhý pátek. Zasílání je bezplatné a je hrazené výhradně z darů čtenářů.MONITOR - svět katolickýma očima

redakce@rcmonitor.cz

© 2002-2024 Res Claritatis, z.s.