Hospodin se stará

A ke kříži se zase belháme. Jsme alespoň o krok blíže oné vyvýšené lásce? Nebo jen rok co rok jak kolem horké kaše obcházíme a ani prstem se nedotkneme ran Spasitele?

Dům ze skla: Biskupská synoda a Druhý vatikánský koncil

Biskupská synoda se odlišuje od všeho, co Druhý vatikánský koncil stanovil tím, že než byl...

Během velkého postu bojuj na poušti se svými démony

Bůh touží, abychom mu věnovali alespoň desetinu našeho času – a to je právě 36 dní postní ...

Paradox Benedikta XVI.

Na papeže, jakým byl Benedikt XVI., jsme zřejmě nebyli připraveni. Protože Benedikt XVI. s...


Klanění předpokládá víru

Stojíme v předpolí doby postní, plánujeme svá postní předsevzetí. Stojíme na konci prvního...

Náš „vítězný únor“

Není to tak dlouho, co skončil měsíc únor, který pro nás, absolventy socialistického škols...

Jak rodina pomáhá církvi a světu znovu objevit Boží lásku a smysl života

Často kolem nás slyšíme o krizi manželství a rodiny. Ptáme se, jak rodině pomoci. Ale co k...


Nechci slevu zadarmo

Většina z nás zná jistě tuto větu z „Besídky zvláštní školy“ pánů Šimka a Grossmanna a net...

Deset způsobů, jak se můžeme postit

Ježíš řekl: „... nebudete-li činit pokání, všichni podobně zahynete“ (Lk 13,3). V prvním k...

Neposkvrněné Početí a Světový den nemocných

Již zanedlouho uplyne 165 let ode dne, kdy se Bernadettě Soubirousové zjevila v Lurdech Pa...


načíst další


Články e-mailem

Týdenní přehled nových článků přímo do vaší e-mailové schránkyČtrnáctideník Monitor

Tištěný publicistický čtrnáctideník Monitor bude ve vaší poštovní schránce každý druhý pátek. Zasílání je bezplatné a je hrazené výhradně z darů čtenářů.MONITOR - svět katolickýma očima

redakce@rcmonitor.cz

© 2002-2023 Res Claritatis, z.s.