sv. Šimon Kananejský a Juda Tadeáš / st 28. říjen 2020

Slavíme svátek dvou apoštolů, kteří jsou v seznamech Dvanácti uváděni společně. První, než se stal Ježíšovým učedníkem, patřil zřejmě mezi zelóty. Od druhého je zaznamenána otázka při poslední večeři (viz Jan 1... (pokračování)

Shromáždění s nedělní mší svatou u Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí

V neděli 25. 10. od 10 hodin proběhlo v Praze na Staroměstském náměstí u Mariánského sloupu opět řádně ohlášené shromáždění, jehož součástí byla mše svatá sloužená za nemocné a ty, kteří o ně pečují. Dle aktuálního krizového opatření vlády je počet účastníků shromáždění omezen na 100.

Bohoslužby jsou usnesením vlády povoleny

Aktuálně platná krizová opatření nezakazují veřejné konání bohoslužeb. Omezení volného pohybu účinné od čtvrtka 22. října, kterým se nahrazují dosavadní omezení, se nedotýká možnosti konat bohoslužby a účastnit se jich. Vláda výslovně umožňuje konání shromáždění podle zákona o právu shromažďovacím; pouze omezuje počet jejich účastníků na 100 osob. Každá bohoslužba je současně shromážděním podle zákona o právu shromažďovacím. A protože současné krizové opatření vlády nestanovuje pro bohoslužby zvláštní úpravu, je třeba použít úpravu obecnou.

Jak se formoval polský katolicismus

„Mesco dux Polonie baptizatur“ (Měšek, kníže polský, je pokřtěn) byla poměrně lakonická fráze, jež roku 966 ohlásila přijetí křesťanství v Polsku, naprosto stěžejní okamžik polských dějin. Jak se totiž následně ukázalo, nejspíš žádná jiná země nemá své přežití tak těsně spjaté s činy katolické církve.

Nejvyšší soud USA: Co bychom měli vědět o Amy Coney Barrettové

Amy Coney Barrettová je moje sousedka a přítelkyně. Tato skutečnost, spolu s tím, že vůbec nevidím do její vědecké a soudcovské práce, znamená, že nemohu hodnotit, jak bude rozhodovat ve funkci soudkyně Nejvyššího soudu USA, pokud Senát její jmenování schválí. Pokud by jmenování Amy Coney Barrettové bylo schváleno, byla by po desetiletích první soudkyní, která svůj vysokoškolský titul nezískala na Harvardu, Yale, Columbii ani Stanfordu. Bude první soudkyní, která získala diplom na katolické univerzitě.

Autority v ofsajdu

Myslím, že nemusíme chodit příliš okolo, abychom při pohledu na domácí (tu zejména!) i světovou politickou scénu mohli konstatovat velmi neutěšený stav. Kdo ji sleduje, zná tu nevolnost, kterou zprávy z ní vyvolávají, kdo ji komentuje, nezřídka skončí u diagnózy: krize autority, nedostatek dobrých vůdčích osobností. Ale zřídkakdo se věnuje příčinám této diagnózy, osměluji se proto k pokusu o jejich pojmenování.

Queensland přijal zákon vyžadující od kněží porušení zpovědního tajemství

Zákonodárci australského státu Queensland přijali zákon vyžadující, aby kněží porušili zpovědní tajemství a nahlásili případ pohlavního zneužívání dětí nebo podezření na takové zneužívání. Pokud tak neučiní, budou potrestáni třemi roky vězení. Zákon přijalo queenslandské zákonodárné shromáždění s podporou opoziční Liberální národní strany.