sv. Julie Billiart / st 8. duben 2020

Pocházela z Cuvilly v Pikardii a od dětství měla vlohy k apoštolskému působení. Její život krutě poznamenal atentát na jejího otce. Zůstala pak mnoho let ochrnuta. Za Francouzské revoluce ji chtěli revolucionář... (pokračování)

Ospravedlněný kardinál Pell: jediným základem spravedlnosti je pravda

„Po celou dobu jsem trval na své nevině a snášel silnou nespravedlnost,“ uvedl Pell 7. dubna podle prohlášení, které zveřejnila arcidiecéze Sydney. Kardinál George Pell vydal prohlášení, v němž vyjádřil vděčnost své rodině, přátelům a týmu právníků a podotkl, že vůči žalující straně necítí zášť.

Týden ve světě katolickýma očima - 2. 4. 2020

John Allen komentuje páteční mimořádné papežské požehnání Urbi et orbi a píše o „ikonickém obrazu“ papeže modlícího se na prázdném Svatopetrském náměstí. „Papež nejenže poskytl obraz, který je patrně předurčen stát se tím nejikoničtějším za celou pandemii, ale také zavřel ústa kritikům „neviditelnosti“ a „mlčení“ Církve,“ domnívá se Allen.

Osm způsobů, jak maminky mohou vzdělávat děti v katolické víře

Skutky jsou výmluvnější než slova. Způsob, jak denně žijeme, učí naše děti o tom, co to znamená být křesťanem. Překvapilo vás už někdy množství věcí, které chcete, aby se vaše dítě učilo?

Zamyšlení nad povinností účastnit se mše svaté v době epidemie

Povinnost účastnit se mše svaté o nedělích a zasvěcených svátcích stanovená v kánonech 1246–1248 (viz též KKC čl. 2180–2183) je silně závazná ve svědomí. Žádný hodnověrný komentátor to nezpochybňuje. Církev však nevynucuje tuto povinnou účast vnějšně (na mši například nehlídkuje církevní policie a nedává pokuty za neúčast), ale formuluje pokyny k tomu, aby pomohla věrným katolíkům posuzovat jejich povinnosti za nejrůznějších okolností.

Poselství biskupa z Astany Mons. Athanasia Schneidera

V průběhu nejbližších týdnů nebo měsíců, zvláště v době Svatého týdne a Velikonoc (což je kulminační bod celého liturgického roku), miliony katolíků v zemích tzv. svobodného světa budou zbaveny veškeré možnosti náboženského kultu v důsledku reakce civilních i církevních úřadů na epidemii koronaviru COVID-19. Nejbolestnějším a zároveň nejvíce znepokojujícím aspektem této situace je zbavení věřících možnosti účasti na mši sv. a svátostného přijímání Těla Páně.

Konec pseudoliberalismu

V samozvané intelektuální třídě narůstá vzrušení. Můžeme si být jisti, ptají se sami sebe, že pod náporem Trumpa, Brexitu, celoevropského populismu a Jordana Petersona přetrvá „otevřená společnost“?