Panna Maria, Matka jednoty křesťanů / po 18. leden 2021

Obraz byzantské Průvodkyně na cestách života (Hedegetrie), přinesený sv. Cyrilem a Metodem na Velkou Moravu, je uctíván jako obraz, který se váže k liturgické památce Matky jednoty křesťanů. Nenachází se v mart... (pokračování)

Vstupme do nového roku s nadějí

Stojíme na prahu nového roku 2021. Po prožití roku právě uplynulého se oprávněně ptáme, jaký bude ten letošní. Určitě to bude rok, kdy se budeme vyrovnávat nejenom se zbytky infekční choroby, ale zároveň i počítat hospodářské, politické a osobní škody. Nejenom ty materiální, ale především ty, které se úzce dotýkají našeho psyché.

Povzbudivý obraz očistce

Svatý John Henry Newman, anglikánský konvertita ke katolictví a mistr duchovního života, napsal ohromující množství skvělých teologických děl. Jedno vydání Newmanových sebraných spisů obsahuje 31 svazků. Jeho kázání a teologický vhled jsou mimořádně bohaté a svědčí o tom, že svůj život strávil hledáním moudrosti. Místo očistného ohně nám tento světec předkládá jezero, kde jsme v náručí anděla.

Potrat je otázkou volby, ale je to volba špatná

Kinga – 11 let, Krzysztof – 7 let, Radek – 4 roky... Děti, které osobně znám. Které se, stejně jako mnoho dalších, vůbec neměly narodit, jak to požaduje polské hnutí Celostátní stávka žen. Všechny totiž měly stejnou diagnózu: trvalé poškození plodu nebo Downův syndrom. Dnes jsou to většinou naprosto zdravé děti a děkují svým rodičům, že se nerozhodli pro potrat a nechali je žít.

Turecko: kostel ze 4. století nabízen k prodeji jako turistická ubytovna

Syrský pravoslavný kostel Mor Yuhanon (sv. Jana) ze 4. století, jenž se nachází na předměstí tureckého města Mardin, je nabízen k prodeji a může být v budoucnu využíván jako turistická ubytovna. Kostel, který je nyní v soukromém vlastnictví, je nabízen k prodeji na trhu nemovitostí za cenu 7,25 milionu tureckých lir (přibližné 870 tisíc dolarů).

Šíitský vůdce Muktada Sadr vytváří Výbor pro navracení nezákonně zabaveného majetku křesťanů

Irácký šíitský představitel Muktada Sadr, vůdce politického uskupení Sadristické hnutí, silně zastoupeného v iráckém parlamentu, nařídil vytvoření výboru, který bude mít na starost shromažďování a ověřování zpráv a stížností ohledně případů nelegálního vyvlastňování majetku křesťanů v různých oblastech země. Toto rozhodnutí bylo oznámeno v prohlášení vydaném v prvních několika dnech roku 2021.

Křesťanská láska v bouřlivých dobách

Žijeme v kultuře s vysokým ideologickým „kvocientem nenávisti“ – zhoubnou směsicí pohrdání, nespravedlivého obviňování a nestálých emocionálních reakcí. Jako křesťané se však nenávisti ani pohrdání nesmíme poddávat, abychom svou duši nevystavili nebezpečí.