Hurá, mládí se nám vrátilo!

No, nejásejme příliš, neboť se nám nevrací věk, kterým jsme se mohli, my v šedesátých a sedmdesátých letech a před těmito narození, honosit. Spíše, alespoň já mám ten pocit, se vrací určité „lidové záliby“ s dobou minulou spojené. A jednou z takovýchto, někdy až příliš, rozšířenou zábavou bylo kádrování. Myslím, že mnozí mají osobní zkušenosti a netřeba tedy tuto zábavu podrobně popisovat. Snad jen že se kádrovalo téměř všude a málokdo, ani ti nejvýše postavení kádrováci, byl toho ušetřen. A díky církevním tajemníkům se kádrovalo i v církvi.

Ex orbe et Urbe: Nová deklarace Dikasteria pro nauku víry Dignitas infinita

Katoličtí komentátoři se vyjadřují k nové deklaraci Dikasteria pro nauku víry, Dignitas in...

Trénink ctností

Slovo askeze nemá mezi lidmi dobrý zvuk. Chápe se to jako odpírání si kdečeho dobrého. Ask...

Pět každodenních dobrodiní od našeho anděla strážného

1. Chrání nás v nebezpečíZ Písma svatého, ze života světců i z každodenních zkušeností oby...


Ex orbe et Urbe: Papež prohlásil, že nejošklivějším nebezpečím dneška je genderová ideologie

Anonymní dokument nadepsaný „Vatikán zítra“ a podepsaný pseudonymem „Démos II“ se objevil ...

Jak se něco stává někým

Známý katolický kněz a publicista, místopředseda etické komise Ministerstva zdravotnictví,...

Novoroční předsevzetí? Zkusme možná ty maličkosti...

Na výzvu kněze v naší farnosti P. Josefa Říhy jsme se s manželkou v roce 2000, když se nám...


Mariánské putování Prahou

V sobotu 25. května se uskuteční mariánské putování Prahou jako poděkování za dokončení Ma...

Požehnané Velikonoce!

„Nikdy člověk není tak velký jako tehdy, když klečí." (sv. Jan XXIII.)...

Požehnán budiž ten, kdo nejdříve pozdvihne ratolest olivovou

Asi každý z nás se již několikrát v životě přesvědčil o pravdivosti lidového moudra Panská...


načíst další


Články e-mailem

Týdenní přehled nových článků přímo do vaší e-mailové schránkyČtrnáctideník Monitor

Tištěný publicistický čtrnáctideník Monitor bude ve vaší poštovní schránce každý druhý pátek. Zasílání je bezplatné a je hrazené výhradně z darů čtenářů.MONITOR - svět katolickýma očima

redakce@rcmonitor.cz

© 2002-2024 Res Claritatis, z.s.