Proč chodit do kostela? Anebo slovo k našim hledajícím bližním

Kostel je zvláštní místo. Obvykle ho v obci najdeme na nějakém centrálním nebo jinak privilegovaném pozemku, a přitom není příliš využitý. Nemluvím tady přitom o dnešku a o sekularizaci, kdy do kostela chodí jen málo lidí. Ani v dobách rozvinuté zbožnosti nebývaly kostely nějak zvlášť využívané. Mše sv. byly v neděli možná 3, ale ve všední den 1–2. Přidejme k tomu nějakou tu farní modlitbu růžence a vyjde nám, že využití kostela bylo a je tak maximálně 3 hodiny denně. V práci a podnikání jsme zvyklí na úplně jiná čísla efektivity. Mít provozovnu na nejlukrativnějším místě ve středu nebo poblíž středu obce a přitom ji využívat maximálně 3 hodiny denně? Co je vlastně ten kostel za místo, když je takto jakoby zbytečný a neefektivní? Proč vlastně kostel mít a proč do něj chodit?

21 lidí, kteří dokazují, že život s Downovým syndromem stojí za to žít

Je těžké uvěřit, že někteří lidé mají pocit, že lidé s Downovým syndromem nejsou tak hodno...

Hlásit se ke Kristu, ale ne k církvi znamená, že Ježíši nerozumíme

Ježíš vůbec nezpochybňuje Zákon, nýbrž výklad tohoto Zákona a zkostnatělé uplatňování trad...

Dům ze skla: Požadavky pro světovou církev a Druhý vatikánský koncil

Papež Jan Pavel II. vydal roku 1983 pokoncilní Kodex kanonického práva. Velmi trefně o něm...


Jak reagovat, když lidé říkají, že Ježíš měl bratry a sestry?

Od prvních dnů po zmrtvýchvstání církev věří, že Marie byla vždy panna a že Ježíš neměl žá...

On je zbraní a štítem proti nepříteli

Asi každý z nás má svého oblíbeného světce, bylo by asi divné kdyby neměl, na kterého se o...

Jediná oběť a jediné kněžství: Rozjímání o Kristově oběti a kněžství a naší účasti na nich podle listu Židům a sv. Augustina

Nedávná kněžská svěcení nás vedou k úvaze o velké hodnotě kněžství. Ta je dána především t...


Jak se připravit na nebe

Svatý Jan měl vidění nebeské liturgie, při níž všechna stvoření na nebi i na zemi, andělé ...

Modleme se za kněze a bohoslovce

K létu patří i fotografie od moře, na kterých jsme my sami nebo naši známí i přátelé. Větš...

Další ročník Hovorů o víře ve Vyšším Brodě

V úterý 23. srpna začaly v prostorách kláštera cisterciáků ve Vyšším Brodě Hovory o víře. ...


načíst další


Články e-mailem

Týdenní přehled nových článků přímo do vaší e-mailové schránkyČtrnáctideník Monitor

Tištěný publicistický čtrnáctideník Monitor bude ve vaší poštovní schránce každý druhý pátek. Zasílání je bezplatné a je hrazené výhradně z darů čtenářů.MONITOR - svět katolickýma očima

redakce@rcmonitor.cz

© 2002-2022 Res Claritatis, z.s.