Kam to vlastně jdu a proč?

Ve čtrnácté kapitole Janova evangelia říká Pán Ježíš Tomášovi: „Já jsem cesta pravda a život, nikdo nepřichází k Otci než skrze mne“. Z toho může vyvstat zcela osobní otázka; jdu já tou správnou cestou? Je má cesta pravdivá a opravdová a vede k životu?

Vlídnost: Ctnost, o kterou stojí za to usilovat

Vlídnost spadá do kategorie křesťanské spravedlnosti. Právě jejím prostřednictvím můžeme č...

Dům ze skla: Druhý vatikánský koncil a média

Ještě jako kardinál Ratzinger si budoucí papež Benedikt XVI. při svých vzpomínkách na průb...

Osud Jidáše Iškariotského

Jak máme rozumět rozdílům v Matoušově a Lukášově (ve Skutcích apoštolských) líčení Jidášov...


Tak trochu cenzura všude kolem nás

Určitě nejsem sám, kdo zaregistroval informace o jakémsi přepisovacím šílenství klasických...

Nezapomínejme v modlitbách

Často můžeme slýchat, že čas zahojí všechny rány. Ale přiznejme si, že ani čas není v mnoh...

Jak rodina pomáhá církvi a světu znovu objevit Boží lásku a smysl života

Často kolem nás slyšíme o krizi manželství a rodiny. Ptáme se, jak rodině pomoci. Ale co k...


Zmrtvýchvstání Páně

Je neděle Vzkříšení. Po temné noci vychází Slunce, hrob se stává kolébkou nového života. S...

Požehnané Velikonoce!

"Jde o to, ani ne tak více mít, jako více být.“ Jan Pavel II....

Hospodin se stará

A ke kříži se zase belháme. Jsme alespoň o krok blíže oné vyvýšené lásce? Nebo jen rok co ...


načíst další


Články e-mailem

Týdenní přehled nových článků přímo do vaší e-mailové schránkyČtrnáctideník Monitor

Tištěný publicistický čtrnáctideník Monitor bude ve vaší poštovní schránce každý druhý pátek. Zasílání je bezplatné a je hrazené výhradně z darů čtenářů.MONITOR - svět katolickýma očima

redakce@rcmonitor.cz

© 2002-2023 Res Claritatis, z.s.