Nanebevzetí Panny Marie / so 15. srpen 2020

Historie slavnosti: Dnešní den se začal slavit v Jeruzalémě už v V. století. V dalším století ho začal slavit celý křesťanský Východ a od VII. stol. byl slaven v Římě. Během pozdějších dob se Nanebevzetí Pann... (pokračování)

Čas, který jsem strávil ve vězení

Na vězeních je mnoho dobrého. Jsem si však jistý, že někdy může být vězení peklem na zemi. Já jsem měl to štěstí, že jsem byl v bezpečí a bylo se mnou dobře zacházeno. Velký dojem na mě dělala profesionalita dozorců, víra vězňů a přítomnost smyslu pro morálku dokonce i na těch nejtemnějších místech.

Blahorečení italského kybernetického ​​apoštola naplánováno na 10. října

Blahořečení italského teenagera Carla Acutise (1991-2006), jenž byl znám jako „kybernetický apoštol“, se má konat 10. října v Assisi. Podle internetové stránky „Vatican News“ to potvrdil prefekt Kongregace pro blahořečení a svatořečení, kardinál Angelo Becciu.

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ve věci LGBT vyvíjí tlak na věřící zaměstnavatele i zaměstnance

Rozhodnutí Nejvyššího soudu Spojených států amerických, že federální zákon zakazující diskriminaci na základě pohlaví chrání také sexuální orientaci a genderovou identitu, bude mít podle odborníků na právní a náboženskou svobodu dalekosáhlé důsledky pro věřící zaměstnavatele a zaměstnance, neboť v zákoně zakotvuje určitý pohled na sexualitu a pohlaví.

K výročí vydání Summorum Pontificum 7. 7. 2007

Římskokatolická Církev žije z Eucharistie, jejíž slavení se vždy řídilo pravidly, která má právo i povinnost stanovovat nejvyšší velekněz, tj. papež. Tato pravidla musí vycházet z toho, že Eucharistie je nejvyšším darem Kristovým, nikoli naším výtvorem. I svatý Pavel předal to, co sám od Pána přijal, nikoli to, co vymyslel ve chvíli byť nejvyššího duchovního rozletu.

Obnova pravé povahy společenství ve svaté oběti

Ve svém dřívějším článku „Mše svatá: Boha nelze ničím oslavit víc“ jsem vysvětloval, že mše nepředstavuje obětování Krista, jako by byl od nás izolován; znamená také obětování Kristových údů, jež s ním jsou spojeny ve víře a lásce. Jinými slovy, jako libě vonící oběť se tu Otci nabízí, slovy svatého Augustina, „celý Kristus“ – hlava i údy, církev se svým Pánem. Mše představuje obětování mé duše a těla, tvé duše a těla i všech věrných spolu s Veleknězovou obětí, předkládanou v podobě chleba a vína.

Kdo vytrvá až do konce, bude spasen

Prvním prázdninový měsíc je asi pro většinu z nás spojen se svatými Cyrilem a Metodějem. Každý rok se mnoho z nás vydává na Velehrad, abychom si s vděčností Bohu připomněli význam bratří ze Soluně a děkovali za dar víry, bez něhož bychom byli ti nejchudší s chudých.