sv. Rita z Cassia / st 22. květen 2019

Pochází z Roccaporena. Stala se manželkou, matkou, přičemž se procvičovala v tr... (pokračování)

Benedikt XVI. o krizi způsobené pohlavním zneužíváním v katolické církvi

Jedná se o nejvýznamnější prohlášení od doby, kdy v roce 2013 odstoupil z papežského úřadu. Emeritní papež Benedikt XVI. napsal esej o kněžském pohlavním zneužívání, v níž vysvětluje, kde spatřuje kořeny této krize, jaký vliv má na kněžství a jak by církev měla reagovat. V eseji, která má okolo 6 000 slov a vyšla v malém bavorském měsíčníku Klerusblatt, Benedikt XVI. obviňuje především sexuální revoluci a kolaps katolické morální teologie po Druhém vatikánském koncilu. To vyústilo, tvrdí, v „selhání“ seminární formace, jež fungovala před koncilem.

Niger – Šest měsíců mlčení o uneseném misionáři

Otec Pierluigi Maccalli, kněz ze Společnosti afrických misií, byl unesen před šesti měsíci. „Je to pro nás celá věčnost. Cizí lidé ho vzali jako rukojmí a jednoho večera v září ho odvedli pryč. V žádném případě si neuvědomovali důsledky činu, který provedli,“ napsal jeho spolubratr P. Mauro Armanino ze Společnosti afrických misií v upřímné zprávě, kterou zaslal agentuře Fides.

Vzrůstá povědomí amerických katolíků o pronásledování křesťanů

46 procent amerických katolíků tvrdí, že pronásledování křesťanů na celém světě je „velmi závažné“. Téměř polovina amerických katolíků tvrdí, že pronásledování křesťanů na celém světě je „velmi závažné“, což je oproti loňskému roku nárůst o 16 procent, jak vyplývá z nového průzkumu provedeného papežskou charitativní organizací Pomoc církvi v nouzi.

Britští lékaři provedli prenatální operaci dítěte s vrozeným onemocněním

Lékaři ve Spojeném království porovedli operaci nenarozeného dítěte a poté dítě jménem Elouise úspěšně vrátili zpět do matčina lůna. Matka, šestadvacetiletá Bethan Simpsonová, se při rutinním vyšetření ve 20. týdnu dozvěděla, že Elouise má rozštěp páteře, jenž postihuje míchu a páteř a může způsobit mnohé komplikace včetně nemožnosti chodit.

K filmu, který hýbe světem aneb uvidět potrat

Nacházíme se ve zlomovém bodě velké morální diskuse o potratech v naší zemi – ne proto, že by se objevily nové argumenty, ale spíše proto, že jsou schvalovány zákony, nad jejichž barbarstvím se tají dech.

Svěcení žen na diakonky by církev vážně poškodilo

Možná se domníváte, že to poslední, co církev v současné době potřebuje, je ještě větší zmatek, více pochybností a více dohadů kvůli věrouce, ale ne každý tento názor sdílí. Konkrétně čtyři členové papežské komise, která se zabývá otázkou diákonek, pořádali konferenci na Fordhamské univerzitě, kde nás chtěli přimět přemýšlet o tomto (podle jejich názoru) naléhavém problému. Profesorka Phyllis Zagano, dlouholetá zastánkyně ženského diakonátu, tak prohlašuje: „Je na církvi, aby vyvolala humbuk,“ zároveň však upozorňuje, že „zdržení a pozitivní odpověď“, zda ženy mohou sloužit jako diákonky, „je negativní odpověď“. Fordhamská konference je bezpochyby úvodní salvou pro ještě větší humbuk, který teprve přijde.

HLEDÁME
spolupracovníky, někoho šikovného a spolehlivého, s dobrým názorem a smyslem pro maličkosti i pro humor. Někoho, kdo nevěří na Murphyho zákon
"Nikdy nebuď první. Nikdy nebuď poslední. Nikdy se na nic nehlas dobrovolně."
redakce@rcmonitor.cz

Dobrý časopis


pdf >        archiv >