Hlásit se ke Kristu, ale ne k církvi znamená, že Ježíši nerozumíme

15.09.2022, Aleteia

Ježíš vůbec nezpochybňuje Zákon, nýbrž výklad tohoto Zákona a zkostnatělé uplatňování tradice. Velkou část Ježíšova veřejného života provází určité nepochopení: představa, že napadal Zákon, jako by byl heretik, který nebezpečně ohrožoval lid a tradici. V dnešním textu z evangelia Ježíš jednou provždy vysvětluje, jaká je jeho skutečná úloha: „Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky; nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit“ (Mt 5,17).


Ježíš vůbec nezpochybňuje Zákon, který dal Bůh Mojžíšovi, ani staletou tradici, jež položila základy lidu Izraele. Napadá výklad tohoto Zákona a zkostnatělé uplatňování tradice.

Proto v Kristově učení nenacházíme zrušení, nýbrž naplnění. V dnešním světě bychom i my mohli upadnout do pokušení, kdy bychom si mysleli, že pravá křesťanská víra nepotřebuje teologii, morálku, liturgii ani instituce. Ačkoli všechno toto jistě může vést ke zkušenostem, kdy místo aby to podporovalo setkávání s Kristem, brání mu, řešením ve skutečnosti není jejich zrušení, nýbrž jejich správné využívání a naplnění.

Hlásit se ke Kristu, ale ne k církvi znamená, že jsme Ježíše nepochopili. „Milovat, to ano, ale bez pravidel“ znamená, že jsme lásku nepochopili. Říkat: „Vztah s Bohem, to ano, ale bez liturgie,“ znamená plést si kutilskou mentalitu se skutečným stavem věcí.

Musíme si dávat velký pozor na ty, kdo ve snaze říct nám něco nového opouštějí staré – když pravda skutečně platí, obvykle obnovuje naše chápání starého v jeho pravém světle a není třeba nic odhazovat.

P. Luigi Maria Epicoco
Přeložila Alena Švecová


Další články


Volby bez volby

11.01.2023, RC Monitor 1/2023

Tak tu máme prezidentské volby. To by onou událostí měla žít celá země, ne? To bychom si o prezidentských volbách měli povídat u nedělních obědů, v hospodách, se sousedy přes plot, v tramvaji... Nezdá se, že by tomu tak bylo. A podle všeho ten klid není náhodný.

On odkrývá pravdu člověka a dějin

19.01.2023, RC Monitor 1/2023

Nacházíme se opět na počátku nového roku a při této příležitosti se nám otvírá i mnoho otázek a očekávání. Asi tím nejdůležitějším, co nám nejvíce přichází na mysl je touha po míru a pokoji v naší duši, který je dnes ohrožován ze všech stran. Pokoj se rodí především z pravdy, kterou je ale nezbytné nechat vstoupit do našeho života. Touhu po míru a pokoji nelze redukovat na pouhou nepřítomnost ozbrojených konfliktů.

Paradox Benedikta XVI.

27.01.2023, MondayVatican

Na papeže, jakým byl Benedikt XVI., jsme zřejmě nebyli připraveni. Protože Benedikt XVI. se snažil pozvednout církev na novou úroveň, vyvést ji z ohrady, kterou jí vnucuje společnost a veřejný diskurs. Jeho hledání Boha ho vedlo k tomu, aby hleděl za hranice aktuálních trendů a snažil se hledat hluboký smysl všech věcí. A právě na toto k Bohu zaměřené hledání pravdy jsme nebyli zvyklí.

Život je boj

24.01.2023, RC Monitor 1/2023

Tak nám pomalu začíná další rok, který bude stejně jako ty minulé ve znamení bojů, významných i méně významných.


načíst další


Články e-mailem

Týdenní přehled nových článků přímo do vaší e-mailové schránkyČtrnáctideník Monitor

Tištěný publicistický čtrnáctideník Monitor bude ve vaší poštovní schránce každý druhý pátek. Zasílání je bezplatné a je hrazené výhradně z darů čtenářů.MONITOR - svět katolickýma očima

redakce@rcmonitor.cz

© 2002-2023 Res Claritatis, z.s.